Success Stories include a student workshop organized by “Architektura-murator” monthly magazine and the International Cultural Centre in Cracow, which will be conducted from 12 to 17 September 2016 during the 15th Biennale of Architecture in Venice. The workshop will involve a survey in all the national pavilions and gathering information about the architecture in each country. The responses will be used to draw conclusions in the open public discussion during the Biennale and will be summarized at the conference in Kraków. The workshop will allow Polish students to gain unique experience in international cooperation and a broad knowledge of the major challenges of modern architecture in the world. In addition, Poland will be shown as a state that unites different countries and initiatives and acts for the common good.

 

Udane Przedsięwzięcia to warsztaty studenckie organizowane przez miesięcznik „Architektura-murator” oraz Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, które odbędą się w dniach 12-17 września 2016r., podczas 15-tego Biennale Architektury w Wenecji. Warsztaty polegać będą na przeprowadzeniu ankiety we wszystkich pawilonach narodowych i zebraniu informacji o architekturze w każdym z krajów. Odpowiedzi posłużą wyciągnięciu wniosków w ramach otwartej dyskusji publicznej w trakcie trwania Biennale i zostaną podsumowane w trakcie konferencji w Krakowie. Dzięki warsztatom polscy studenci zyskają unikalne doświadczenie w międzynarodowej współpracy oraz zdobędą szeroką wiedzę na temat najważniejszych wyzwań współczesnej architektury na świecie. Dodatkowo Polska pokaże się jako państwo, które potrafi jednoczyć różne kraje i inicjatywy oraz działać na rzecz wspólnego dobra.

Polish students at the 15th Architecture Biennale in Venice!

5

10

Polish students at the 15th Architecture Biennale in Venice!

15 Polish students will go to Venice to take part in a unique architectural workshop to research into architectural achievements of the last 10 years.