Architektura MuratorSzkoła ArchitekturyBIM od podstaw – przewodnik w 8 krokach

BIM od podstaw – przewodnik w 8 krokach

W świecie architektonicznym BIM stosowany jest już dość powszechnie. W raporcie „BIM, współpraca, chmura w polskim budownictwie” stosowanie BIM deklaruje 43% firm, co daje wzrost w wysokości 76% w porównaiu z rokiem 2015.

BIM od podstaw – przewodnik w 8 krokach

Co znajdziesz w artykule:

1. Cyfrowy prototyp budynku vs 2D

2. Koordynacja i współpraca międzybranżowa

3. Komunikacja intencji projektowej

4. Efektywne zarządzanie zmianami projektowymi

5. Planowanie realizacji w czasie – etapowanie

6. Alternatywy projektowe

7. Automatyczne przedmiary materiałów, zestawienia elementów

8. Analizy statyczne i energetyczne

Korzyści związane z BIM to przede wszystkim tworzenie projektów lepszej jakości, redukcja liczby błędów, w szczególności na etapie realizacji inwestycji. Wysoko oceniana jest komunikacja, lepsze zrozumienie projektu przez wszystkie zaangażowane strony. Jak to wygląda w praktyce? Na stronie www.autodesk.pl/2d-bim zaprezentowane są najważniejsze różnice pomiędzy realizacją inwestycji w 2D a procesem BIM. Wskazano na takie elementy, które w 2D są trudne lub wprost niemożliwe, a z BIM po prostu działają. Poszczególne procesy przeanalizowane zostały w oparciu o Autodesk Architecture and Engineering Collection, w szczególności z wykorzystaniem oprogramowania Revit. Materiały wideo przygotował Krzysztof Adach, specjalista BIM, od 13 lat wspierający firmy w efektywnym przejściu na BIM.

Cyfrowy prototyp budynku vs 2D

BIM to koncepcja zakładająca wykorzystanie tego samego zestawu danych przez cały okres projektowania, wznoszenia i eksploatowania budynku. Idea oparta na modelu wypełnionym informacjami. BIM nie jest więc programem, czy też technologią. Model tworzony w Revicie powstaje z rzeczywistych obiektów o rzeczywistych rozmiarach. W odróżnieniu od pracy w 2D, gdzie głównie rysujemy linią bez jakichkolwiek cech poza kolorem i grubością, w modelu BIM mamy do czynienia z kompletnymi przegrodami, profilami konstrukcyjnymi, czy elementami wyposażenia, które opisane są za pomocą odpowiednich parametrów.

Oprócz reprezentacji graficznej mamy do dyspozycji parametry, charakterystyczne dla każdego z elementów. Dostęp do tych parametrów pozwala w kolejnych etapach na łatwe tworzenie zestawień czy też różnorodnych analiz. Bez względu na to, w jakim widoku pracuję, cały czas mam do czynienia z tymi samymi obiektami. Podsumowując, model BIM vs projekt wykonany w 2D to przede wszystkim praca z rzeczywistymi trójwymiarowymi obiektami w skali 1:1, jedna baza danych zawierająca informacje o obiekcie i, co za tym idzie, spójna dokumentacja generowana na podstawie modelu 3D.

BIM od podstaw – przewodnik w 8 krokach

Koordynacja i współpraca międzybranżowa

Projekty budowlane wymagają współpracy wielu specjalistów z różnych branż. Dzięki modelowi wielobranżowemu na bieżąco możemy prowadzić koordynację międzybranżową nie tylko w formie wizualnej weryfikacji, ale również za pomocą dedykowanych narzędzi. Model pozwala na automatyczne wykrywanie kolizji, daje możliwość łatwego ich weryfikowania, już na etapie projektowania, nie na placu budowy.

Komunikacja intencji projektowej

Już na pierwszy rzut oka widać, że model 3D upraszcza komunikację, ponieważ eliminuje barierę, którą bardzo często bywa wyobraźnia. Dotyczy to komunikacji projektanta z inwestorem, ale nie tylko. Model pomaga również w komunikacji w zespole projektowym, ułatwia dyskusje, zrozumienie zwłaszcza w przypadku innowacyjnych rozwiązań. Nie ma potrzeby tworzenia odrębnego modelu na potrzeby wizualizacji, w łatwy sposób możemy wstawić kamerę, zobaczyć poszczególne pomieszczenia, przejść po wirtualnych wnętrzach i sprawdzić, jak będą się czuli przyszli użytkownicy. Tego typu narzędzia pozwalają na lepsze zaprezentowanie koncepcji, a także podejmowanie dobrych, bardziej świadomych decyzji, opartych o faktyczne informacje.

BIM od podstaw – przewodnik w 8 krokach

Efektywne zarządzanie zmianami projektowymi

Łatwość wprowadzania zmian jest jednym z największych benefitów tworzenia projektów zgodnie z koncepcją BIM, przy wykorzystaniu Autodesk Architecture and Engineering Collection. Zmiany wprowadzane w jednym miejscu są odzwierciedlane w całej dokumentacji, z zestawieniami i arkuszami włącznie. To zdecydowanie zmniejsza ryzyko popełnienia błędu, uwalnia też projektanta od konieczności myślenia o aktualizacji poszczególnych elementów, dając mu swobodę testowania różnych rozwiązań.

BIM od podstaw – przewodnik w 8 krokach

Planowanie realizacji w czasie – etapowanie

Dodanie czwartego wymiaru, czasu na modelu BIM, pozwala na wychwycenie niedoskonałości jeszcze na etapie projektowania. Revit ma narzędzia pozwalające na łatwe określenie momentu powstania bądź wyburzenia elementu. Definiujemy konkretne etapy naszej budowy, od razu widzimy, co dzieje się na poszczególnych etapach. Etapowanie w modelu BIM to symulacje powstawania budynku w czasie, dokładniejsze planowanie budowy i przede wszystkim eliminacja błędów w harmonogramach realizacji.

BIM od podstaw – przewodnik w 8 krokach

Alternatywy projektowe

Wyższa jakość projektów to jedna z najważniejszych korzyści BIM. W dużej mierze wynika to z możliwości łatwego tworzenia i analizowania wielu wariantów. W przypadku projektów realizowanych tradycyjnymi metodami po prostu nie ma na to czasu. W modelu możemy zweryfikować wiele opcji. Ściana szklana czy g-k? Jak ten wybór wpłynie na inne parametry budynku? Daje to możliwość wyboru najlepszego rozwiązania, podejmowanie bardziej świadomych decyzji, a przede wszystkim wszechstronnej optymalizacji projektu.

BIM od podstaw – przewodnik w 8 krokach

Automatyczne przedmiary materiałów, zestawienia elementów

Zestawienia w modelu BIM to tabelaryczne, uporządkowane informacje o poszczególnych elementach. To również szybkość i dokładność - jeżeli coś jest w modelu, to na pewno będzie w zestawieniach. To też spójność, dzięki automatycznej aktualizacji w przypadku wprowadzania jakichkolwiek zmian do modelu.

Analizy statyczne i energetyczne

Narzędzia analityczne pozwalają zoptymalizować projekt pod względem wytrzymałościowym i ekonomicznym, a także energetycznym, odpowiadając na wiele pytań dotyczących okresu eksploatacji obiektu. Analizy w oparciu o model BIM to jeden model dla dokumentacji, to autoaktualizacja dokumentacji, dzięki temu, że wszystkie informacje znajdują się w jednym miejscu. To kolejna funkcjonalność dająca możliwość optymalizacji projektu i uzyskania wyższej jakości.

BIM od podstaw – przewodnik w 8 krokach

Ten artykuł jest częścią naszej akcji redakcyjnej Warsztat Architekta


Tagi:
BIM – trendy i technologie. Rozwiązania Autodesk. BIM na dobre zadomowił się w biurach projektowych, doceniany jest także przez wykonawców, powoli buduje swoje miejsce w świadomości inwestorów. Wiele funkcjonalności związanych z BIM jest już dostępnych. Przyszedł czas na ich szersze zastosowanie w całym cyklu powstawania inwestycji. Jak wykorzystać w pełni potencjał modelowania informacji o budynku? Jak rozwiązania Autodesk wspierają ten proces?
Masdar Headquarters Pierwszy na świecie budynek o dodatnim bilansie energetycznym, czyli wytwarzającym więcej energii niż jej zużywającym, został zaprojektowany przy wykorzystaniu oprogramowania Autodesk, zgodnie z koncepcją BIM
Autodesk 2011: nowe narzędzia do tworzenia projektów architektonicznych Ulepszone oprogramowanie wspiera koncepcję modelowania informacji o budynku (BIM) oraz współpracę międzybranżową przy tworzeniu oraz modernizacji projektów architektonicznych.