Alfabet

Fragmenty tekstów wybranych przez uczestników projektu, utworzą dekoracyjną kompozycję na fasadzie budynku.

11-30.05 malujemy jeden z cytatów na bloku przy ul. Pilotów 8 w Gdańsku

Kod zero-jedynkowy jest jednym ze sposobów przekazu informacji. Fragmenty, wybranych przez uczestników projektu tekstów Witkacego przekształcane w kod binarny, utworzą kompozycję o ukrytym przekazie.

Na stronie www.pgr.art.pl/alfabet można wpisywać cytaty z twórczości Witkacego do 70 znaków, które zostaną przetransformowane do formy kodu binarnego, a najciekawsze rozwiązanie graficzne pojawią się na 30 metrowym wieżowcu. Tym sposobem poezja wizualna balansuje na granicy symbolu i ornamentu, zyskując zupełnie nowy wymiar. Znaki graficzne mają sprowokować do refleksji nad związkiem sztuki, poezji, malarstwa, wideo.

Pomysł i realizacja:
Robotnik Sztuki Mikołaj Robert Jurkowski
Robotnik Sztuki Sylwester Gałuszka
PGR ART
Kurator: Piotr Szwabe

Projekt realizowany w ramach Gdańsk i Metropolia Gdańska. Europejska Stolica Kultury 2016


Informacje: www.pgr.art.pl

ESK rozbudziło apetyt na architekturę – rozmowa ze Zbigniewem Maćkowem Mam nadzieję, że po roku ESK, prócz materialnego „hardwearu” – ponad 30 zrealizowanych budowli i nowo powstałych miejsc, prócz kawałka miasta na Nowych Żernikach – zostanie rozbudzony apetyt na codzienną rozmowę o architekturze i przestrzeni – rozmowa z kuratorem programu architektonicznego ESK Zbigniewem Maćkowem.
Architektura papierowa – rozmowa z Jerzym Łątką Wciąż szukamy nowych możliwości wykorzystania papieru w architekturze. W tej technologii powinno się dziś budować infrastrukturę na wielkie imprezy, takie jak igrzyska olimpijskie czy wystawy EXPO, które wymagają wzniesienia w krótkim czasie wielu obiektów, często zupełnie niepotrzebnych po ich zakończeniu – rozmowa z Jerzym Łatką, architektem prowadzącym badania nad architekturą papierową na Wydziale Architektury TU w Delft i Politechniki Wrocławskiej, współautora projektu Domku z Kart, który zwyciężył w tegorocznym konkursie FutuWro zorganizowanym w ramach ESK Wrocław 2016.
Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016 Architektura stanowi kluczowy element programu ESK 2016. Obchody stanowią okazję do podjęcia szerokiej dyskusji na temat kondycji współczesnej architektury, zasad kształtowania przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, a także możliwości partycypacji społecznej w tym procesie. Przedstawiamy najciekawsze wydarzenia architektoniczne planowane w paździeniku we Wrocławiu.
Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016 Architektura stanowi kluczowy element programu ESK 2016. Obchody stanowią okazję do podjęcia szerokiej dyskusji na temat kondycji współczesnej architektury, zasad kształtowania przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, a także możliwości partycypacji społecznej w tym procesie. Przedstawiamy najciekawsze wydarzenia architektoniczne planowane we wrześniu we Wrocławiu.
Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016 Architektura stanowi kluczowy element programu ESK 2016. Obchody stanowią okazję do podjęcia szerokiej dyskusji na temat kondycji współczesnej architektury, zasad kształtowania przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, a także możliwości partycypacji społecznej w tym procesie. Przedstawiamy najciekawsze wydarzenia architektoniczne planowane w sierpniu we Wrocławiu.
Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016 Architektura stanowi kluczowy element programu ESK 2016. Obchody stanowią okazję do podjęcia szerokiej dyskusji na temat kondycji współczesnej architektury, zasad kształtowania przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, a także możliwości partycypacji społecznej w tym procesie. Przedstawiamy najciekawsze wydarzenia architektoniczne planowane w czerwcu we Wrocławiu.