Architektura MuratorWydarzeniaArchitektura w Wozowni: Halo, tu architekt Joanna. Architektura w polskim filmie lat 60. XX wieku

Architektura w Wozowni: Halo, tu architekt Joanna. Architektura w polskim filmie lat 60. XX wieku

Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu zaprasza 21 stycznia na wykład Adama Nadolnego

Polskie kino w końcu lat 50. i początku lat 60. XX wieku ze względu na uwarunkowania polityczne stało się medium, w którym mieliśmy możliwość oglądania obrazu Polski, Polaków oraz architektury współczesnej w pewnym nie do końca realnym ujęciu. Ta nienaturalna tendencja przyczyniła się do tego, iż świat zamknięty w obrazie filmowym stawał się pewnego rodzaju nierzeczywistą krainą piękna, radości i spełnienia. W tym czarodziejskim świecie, architektura a także ludzie ją tworzący byli częstym motywem dopełniającym fabułę filmu – zauważa Adam Nadolny.  

Architektura staje się w wielu filmach symbolem nowoczesności i zmian zachodzących w kraju; dobór współczesnych realizacji jako tła wydarzeń pozwala na tworzenie pozytywnego, propagandowego wizerunku. Film dawał równocześnie okazję do kształtowania nowego sposobu myślenia o archiutekturze i nowego gustu architektonicznego Polaków. Próba wprowadzenia nowej sztuki do kultury popularnej była ambitnym założeniem epoki; plakat, grafika książkowa, tkanina, ceramika – w wielu dziedzinach twórcy próbowali przełożyć osiągnięcia awangardy na nowy język form i kształtów.

Dla współczesnego odbiorcy filmy, których akcja rozgrywa się na tle architektury z lat 50. czy 60., mają niebagatelny walor dokumentacyjny: budynki lśnią nowością, brak jeszcze śladów przebudowy czy reklam, które oglądać możemy dzisiaj. Na ile ten obraz odpowiadał rzeczywistości, na ile był efektowną widokówką?
O architekturze w filmach lat 60. ubiegłego stulecia opowiadał będzie Adam Nadolny, adiunkt w Zakładzie Historii Architektury i Urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, autor przeszło70 prac z zakresu historii architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego, publikacji ogłaszanych między innymi na łamach Kwartalnika Architektury i Urbanistyki, Archivolty, Autoportretu, Czasopisma Technicznego. Adam Nadolny jest wiceprezesem Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich, członkiem Komisji Architektury XX wieku polskiego oddziału PKN ICOMOS (Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków), a także członkiem reprezentującym Polskę w stowarzyszeniu Associazione Storia della Città.

Halo, tu architekt Joanna. Architektura w polskim filmie lat 60. XX wieku
Cykl Architektura  w  Wozowni (autorka projektu: Teresa Dudzińska)
Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu
Toruń, ul. Ducha Św. 6
21.01.2013 (poniedziałek), 17.00
wstęp wolny

Architektura lat 50. i 60. w filmie