Architektura MuratorWydarzeniaBezpieczniej w mieście. „Architektura-murator” zaprasza na wystawę pokonkursową

Bezpieczniej w mieście. „Architektura-murator” zaprasza na wystawę pokonkursową

W najbliższy piątek, o godz. 12.00, ogłoszone zostaną wyniki XIII Konkursu Studenckiego „Architektury-murator” zorganizowanego pod hasłem "Bezpieczniej w mieście". Uroczystość, połączona z otwarciem wystawy pokonkursowej, odbędzie się w Pawilonie Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Zapraszamy!

Bezpieczneij w mieście - zaproszenie na wystawę pokonkursową
Fot.: M. Jońca

Wystawa prac nadesłanych na konkurs otwarta będzie do 23 kwietnia w godz. 10.00-18.00.
Konkurs Studencki „Architektury-murator” już od 12 lat promuje zdolnych i obiecujących studentów wydziałów architektury, architektury krajobrazu, architektury wnętrz oraz wzornictwa przemysłowego (form przemysłowych). W tej edycji konkursu studenci szukają odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu mała architektura może wpływać na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta?

Zadanie
Zasady Konkursu pozwalają uczestnikom zaprezentować ich kreatywność i pomysłowość. Jury ocenia trafną odpowiedź na zadany temat, oryginalność pomysłów oraz techniczne możliwości realizacji projektu. Autor ma obowiązek przedstawienia wizualizacji rozwiązania w konkretnym, istniejącym w rzeczywistości terenie, a nie w lokalizacji abstrakcyjnej. Jury zwraca uwagę na wybór miejsc i adekwatność projektu do sytuacji w przestrzeni.

W trzynastej edycji konkursu uczestnicy szukali  odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu mała architektura może wpływać na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta?
Celem konkursu jest nie tylko stworzenie studentom możliwości zaprezentowania swojego talentu i umiejętności, ale także upowszechnianie dobrych wzorców projektowania – tworzenia małych form architektonicznych odpowiednio wpisanych w otoczenie, zarówno pod kątem artystycznym, jak i użytkowym.

Projekty nadesłane na XIII edycję Konkursu ocenia jury w składzie: Jan Kubec (architekt, pracowania RAr-2 Laboratorium Architektury, wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, autor budynku Centrum Nauki Kopernik), Maciej Miłobędzki (architekt, współzałożyciel warszawskiej pracowni JEMS Architekci), Ewa P. Porębska (architekt, redaktor naczelna miesięcznika „Architektura-murator”), Lech Rowiński (architekt z pracowni Beton, współtwórca drewnianego kościoła we wsi Tarnów – nominowanego do nagrody Miesa van der Rohe, a także projektant ubrań, mebli, scenografii), Marlena Happach (architekt, animatorka i dydaktyk, prezes Stowarzyszenia Odblokuj, dla którego miasto jest polem analiz i interwencji wpływających na poprawę jakości życia).

Nagrodą główną w Konkursie jest 7 500 zł. Jury przyzna też trzy wyróżnienia po 1 500 zł. Wszystkie nagrodzone prace opublikowane zostaną na łamach magazynu „Architektura-murator” i na stronie internetowej miesięcznika. Nagroda została ufundowana przez „Architekturę-murator” i przyznawana jest w corocznej edycji Konkursu ogłaszanego na łamach Kolumn Studenckich.

Sponsor XIII edycji Konkursu Studenckiego DRUTEX SA ufundował pozaregulaminową nagrodę specjalną dla uczestnika, który w swoim projekcie w sposób twórczy wykorzysta produkt DRUTEX SA.

Bezpieczniej w mieście
Bezpieczniej w mieście Miesięcznik „Architektura-murator” ogłasza XIII edycję Konkursu Studenckiego w tym roku pod hasłem „Bezpieczniej w mieście”. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest otwarty dla studentów wydziałów architektury, architektury krajobrazu, wzornictwa przemysłowego (form przemysłowych) oraz architektury wnętrz państwowych i prywatnych szkół architektonicznych i artystycznych.