Architektura MuratorWydarzeniaDefinicja przestrzeni

Definicja przestrzeni

Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Dzieło architektoniczne w przestrzeni współczesnego miasta.

14 -15.11 Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Dzieło architektoniczne w przestrzeni współczesnego miasta, KRAKÓW

Pomysł zorganizowania międzynarodowej konferencji przez Instytut Projektowania Architektonicznego zrodził się z chęci stworzenia forum, które prowokowałoby rozmowy o architekturze. Tę potrzebę uznano za stosowną w dobie szybkiego tempa przemian współczesnej codzienności, znajdujących wyraz także w sferze wydarzeń architektonicznych. Podstawą obrad będzie dyskusja prowadzona przez moderatorów podczas zaplanowanych sesji. Rozmowę w szerszym gronie poprzedzą referaty wprowadzające zatwierdzone przez organizatorów. Do 23 września należy przesłać treść artykułu, ewentualne ilustracje, streszczenie w języku angielskim na adres:

Instytut Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31–155 Kraków 
tel. / fax 0-12 423 35 11, 0-12 628 20 21
e-mail:
konf-def@pk.edu.pl


Wiecej informacji, karta zgłoszenia na stronie: http://www.a-2.arch.pk.edu.pl/

Ogłoszenie wyników XXII. edycji konkursu – Architektura betonowa 2021 25. października 2021 r. o w Galerii „Gil” przy Politechnice Krakowskiej odbyło się ogłoszenie wyników XXII. edycji konkursu – Architektura betonowa 2021. Zostały przyznane 3 wyróżnienia i 3 nagrody.
Plener malarski na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej W ramach praktyk studenckich na I roku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej został zorganizowany plener malarski. Zajęcia odbywały się od 12 do 16 lipca w Krakowie. Podczas pleneru malarskiego studenci pierwszego roku Wydziału Architektury spotkali się pierwszy raz na żywo, po roku nauczania zdalnego. Mieli okazję poznać  zarówno swoich rówieśników jak i dydaktyków.
Fala Dialogu: Miejskie Centrum Kultury w Częstochowie Fala Dialogu to podłużny budynek z elastyczną przestrzenią, którego rolą jest wzmacnianie więzi społecznych. Projekt odpowiada aspiracjom boleśnie zdegradowanej Częstochowy.
Zajęcia on-line na Politechnice Krakowskiej: rozmowa z Zuzanną Matuszną, nową ambasadorką „Architektury-murator” Korekty mailowe nigdy nie są tak pełne jak te przeprowadzane na żywo, brakuje mi również żywej dyskusji, która zawsze miała miejsce i była niezwykle inspirująca i motywująca. Podczas zajęć zdalnych jesteśmy zdani bardziej na siebie – o prowadzonej zdalnie nauce na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej rozmawiamy ze studentką Zuzanną Matuszną, nową ambasadorką „Architektury-murator”.
Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej 2019 To już dziewiętnasta edycja międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Definiowanie przestrzeni architektonicznej. W tym roku spotkanie odbędzie się pod hasłem Tradycja i nowoczesność architektury. Publikujemy tezy Marii Misiągiewicz oraz Dariusza Kozłowskiego, które staną się punktem wyjścia do dyskusji!
Definiowanie przestrzeni architektonicznej 2018 Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Definiowanie przestrzeni architektonicznej organizowana jest już po raz osiemnasty. W tym roku pod hasłem Racjonalistyczna czy intuicyjna droga do architektury. Publikujemy tezy Marii Misiągiewicz oraz Dariusza Kozłowskiego, które staną się punktem wyjścia do tegorocznej dyskusji!