Architektura MuratorWydarzeniaDzielnice dla lepszego klimatu

Dzielnice dla lepszego klimatu

EIT Climate-KIC jest ogólnoeuropejskim stowarzyszeniem działającym na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym oraz dostosowywania się do tych, które już nastąpiły. Od 2014 roku prowadzi swój flagowy program Smart Sustainable Districts, który ma ma na celu przekształcenie dzielnic wybranych europejskich miast w obszary niskoemisyjne, odporne na zmiany klimatyczne i rozwijające się w sposób zrównoważony. Pierwsze efekty widać w centrum Utrechtu – najszybciej rozwijającego się miasta w Holandii.

Dzielnice dla lepszego klimatu
Okolice dworca centralnego w Utrechcie po modernizacji w ramach programu EIT Climate-KIC; Fot. Aleksandra Kowalczyk

Od 2014 roku w wybranych miastach Europy realizowany jest program Smart Sustainable Districts, który powstał z inicjatywy największego ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia klimatycznego EIT Climate-KIC. Program ma na celu przekształcenie ich w obszary niskoemisyjne, odporne na zmiany klimatyczne i rozwijające się w sposób zrównoważony. Na początek innowacje wprowadzane są w obrębie jednej dzielnicy, a następnie sprawdzone rozwiązania stosuje się w większej skali. Projekt realizowany jest kompleksowo – EIT Climate- KIC współpracuje z władzami miast, włączając w inicjatywę naukowców, przedsiębiorców oraz społeczność lokalną.

Dzielnice dla lepszego klimatu
Fragment makiety Utrechtu z zabudową dzielnicy Beurskwartier objętej programem Smart Sustainable Districts; Fot. Aleksandra Kowalczyk

Organizacja wspiera program także finansowo, przeznaczając na niego ok. 2,5 miliona euro rocznie. EIT Climate-KIC jest stowarzyszeniem działającym na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym oraz dostosowywania się do tych, które już nastąpiły. Zostało powołane w 2010 roku przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii – unijną instytucję naukowo-badawczą z siedzibą w Budapeszcie. Zrzesza ekspertów ze świata biznesu, środowisk akademickich oraz sektorów publicznego i non- -profit. Ta interdyscyplinarna sieć specjalistów ma na celu wypracowanie innowacji, które pozwolą na wprowadzenie gospodarki bezemisyjnej, czyli ograniczającej produkcję gazów cieplarnianych, i cyrkularnej – systemu obiegu zamkniętego, w którym minimalizuje się zużycie surowców i ilość odpadów poprzez ich ponowne wykorzystywanie. Smart Sustainable Districts jest flagowym programem EIT Climate-KIC, ponieważ to na obszarach miejskich występuje kumulacja źródeł emisji gazów cieplarnianych – głównej przyczyny zmian klimatycznych. W miastach żyje dziś ponad połowa populacji, która zużywa dwie trzecie energii w skali świata, generując ponad 70% globalnej emisji dwutlenku węgla i 50% odpadów. To w miastach skutki zmian klimatycznych są szczególnie odczuwalne poprzez efekt miejskiej wyspy ciepła, zwiększone ryzyko powodziowe czy bezprecedensowy poziom zanieczyszczenia powietrza – czytamy na stronie organizacji. Działa ona w większości państw Unii Europejskiej, a przodującym w badaniach i wprowadzaniu innowacji klimatycznych jest oddział holenderski z siedzibą w Utrechcie. Jako jedna z pierwszych programem Smart Sustainable Districts została objęta utrechcka dzielnica Beurskwartier. Właśnie dobiega końca pierwsza faza projektu. Głównym obszarem zmian stał się rejon dworca centralnego, ponieważ celem było usprawnienie komunikacji miejskiej i przekształcenie jej w bardziej ekologiczną. Stacja została wyremontowana, a nad torami, które wcześniej oddzielały starą część centrum od nowej, zainstalowano kładkę dla pieszych. Rozbudowano infrastrukturę rowerową – powstały nowe ścieżki i trzypoziomowy parking podziemny na 12,5 tysiąca rowerów. Zmniejszono także liczbę jezdni na rzecz zielonych terenów rekreacyjnych. Systemy ogrzewania i chłodzenia budynków zmieniono na hybrydowe. Modernizacja dotyczy także gospodarki wodnej – powstają nowe kanały, a stare są poddawane renowacji. Mają one z jednej strony zmniejszyć ryzyko powodziowe, z drugiej sprawić, że okolica stanie się atrakcyjniejsza. Inne europejskie dzielnice objęte programem to m.in. Queen Elizabeth Park w Londynie, zachodni Moabit w Berlinie, Sofielund w Malmö czy Kalasatama w Helsinkach.

(AK)

Tagi:
Zielona Stolica Europy 2023: cztery polskie miasta walczą o tytuł Zielonej Stolicy Europy Warszawa, Kraków, Gdańsk i Rzeszów znalazły się wśród 16 miast zaproszonych do udziału w konkursie na Zieloną Stolicę Europy organizowanym przez Komisję Europejską. O tym, które z nich zdobędzie ten prestiżowy tytuł dowiemy się we wrześniu.
Zabytki Dolnego Śląska. Renowacja w stylu eko Po raz trzeci rozstrzygnięty został polsko-niemiecki konkurs Zabytek – nie zapomnij! Denkmal – denk mal dran! Ma on podkreślać znaczenie Dolnego Śląska jako europejskiej, wspólnej przestrzeni kulturowej oraz przyczyniać się do zrozumienia relacji między zrównoważonym rozwojem i dziedzictwem.
Ekoasfalt made in Poland Politechnika Gdańska i spółka LOTOS Asfalt podpisały umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu „Ekologiczne asfalty”. Jego celem jest stworzenie innowacyjnej nawierzchni, która przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń powietrza w polskich miastach.
Zielony Göteborg. Wirtualna podróż studyjna W odpowiedzi na ograniczenia związane z pandemią Göteborg zaprasza w wirtualną podróż studyjną po swoich innowacyjnych ekologicznych budynkach.
Ekologia, architektura i literatura. Zgłoszenia Czym jest architektura zrównoważona? Takie pytanie stawiają organizatorzy konkursu na esej, w którym każdy może wyrazić własne zdanie w kwestii będącej obecnie jednym z najistotniejszych tematów architektonicznej debaty.
Miasto postpandemiczne. Jak powinny wyglądać samowystarczalne jednostki miejskie po pandemii? Xiong'an ma być pierwszym miastem postpandemicznym. To urbanistyczna odpowiedź m.in. na obecny światowy kryzys związany z pandemią COVID-19.