Architektura MuratorWydarzenia Festiwal Cohabitat Gathering 2012. Zrównoważone projektowanie, energia odnawialna, warsztaty

Festiwal Cohabitat Gathering 2012. Zrównoważone projektowanie, energia odnawialna, warsztaty

13 października rozpoczyna się dwudniowy cykl spotkań, warsztatów, prezentacji dotyczących różnych dziedzin projektowania. W programie znalazły się m.in. warsztaty wznoszenia budynków z ubijanej ziemi i słomy, wykłady na temat zastosowania energii odnawialnej w gospodarstwie domowym, prezentacje nowych projektów.

Energy Storage Center – zbiornik czystej energii Adaptacja dawnego zbiornika w Heidelbergu na obiekt pozyskujący, a następnie magazynujący energię słoneczną i wiatrową stanowi wymowny symbol przechodzenia na źródła odnawialne. Budynek według projektu LAVA zostanie oddany do użytku jeszcze w tym roku.
Cmentarze przyszłości. Biogaz z ciał zmarłych zamiast zniczy? Co z sakrum śmierci? Młodzi projektanci z pracowni AN.ONYMUS przygotowali koncepcję cmentarza przyszłości, w którym ciała zmarłych byłyby nietypowym źródłem energii odnawialnej. To jedna z propozycji nadesłanych na konkurs Design for Death