Architektura MuratorWydarzeniaForum Edukacji Architektonicznej 2019

Forum Edukacji Architektonicznej 2019

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki zaprasza do Kazimierza na forum dyskusyjne poświęcone powszechnej edukacji architektonicznej w Polsce. Spotkanie ma na celu zaprezentowanie już podjętych działań o charakterze systemowym i wypracowanie najbardziej skutecznych sposobów angażowania uczniów, nauczycieli i rodziców.

Przedszkole+ od ch+
Przedszkole w Jemielnicy, proj. ch+ architekci, patio przedszkola; wizualizacje: Aleksander Chamielec

Forum będzie spotkaniem o charakterze roboczym, zmierzającym ku wypracowaniu strategii działań na rzecz powszechnej edukacji dotyczącej jakości środowiska zurbanizowanego – naszego otoczenia przestrzennego. Realizacja tego celu należy do misji Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Uczestnikami zaproszonymi na Forum Edukacji Architektonicznej 2019 są osoby zaangażowane w działania na rzecz edukacji architektonicznej, która mogłaby przede wszystkim znaleźć swoje trwałe miejsce w ramach edukacji powszechnej (w przedszkolach, szkołach, instytucjach edukacji i kultury prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży, wspierających aktywność młodych ludzi).

Spotkanie ma na celu zaprezentowanie już podjętych działań o charakterze systemowym (trwałym), określenie podstawowych treści edukacyjnych i wypracowanie najbardziej skutecznych sposobów angażowania uczniów, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli instytucji edukacji i kultury, wyższych uczelni i ośrodków doskonalenia zawodowego, samorządów lokalnych, administracji publicznej, organizacji profesjonalnych, organizacji pozarządowych, mediów.

Zapewne nie wszystkie potencjalnie zainteresowane osoby będą mogły przyjechać do Kazimierza, jednakże jest możliwość włączenia się w określone obszary działań, m.in. w ramach budowania strategii oraz przygotowań do II Kongresu Edukacji Architektonicznej, który planowany jest na rok 2020.

Forum Edukacji Architektonicznej 2019
Kiedy: 22-23 maja 2019 r. (środa-czwartek)
Gdzie: Dom Architekta SARP, Kazimierz Dolny

Renesans etosu inżyniera: webinar PM Academy W ramach PM Academy firma Project Management zaprasza na kolejny webinar. Tym razem na temat różnych aspektów odbywania praktyk w trakcie edukacji architektoniczno-budowlanej. Miesięcznik „Architektura-murator” jest patronem medialnym spotkania.