Architektura MuratorWydarzeniaForum konkursów architektonicznych w Warszawie

Forum konkursów architektonicznych w Warszawie

W dniach 27-28 czerwca w Warszawie odbyło się Forum Konkursów Architektonicznych. Dwudniowe spotkanie służyło wymianie myśli, prezentacji dobrych praktyk oraz wypracowaniu kierunków zmian. A te są niewątpliwie potrzebne

W dniach 27-28 czerwca w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie odbyło się Forum Konkursów Architektonicznych. Wydarzenie wiąże się z tworzonym przez Ministerstwo "Projektem Krajowej Polityki Miejskiej", która konusltowana jest z różnymi środowiskami. Dwudniowe spotkanie architektów, urbanistów, jak również przedstawicieli Ministerstwa i samorządów służyło przede wszystkim wymianie myśli oraz wypracowaniu kierunku zmian. Co do konieczności ich wprowadzenia nie ma wątpliwości - brak odpowiednich przepisów i wynikający stąd chaos przestrzeni publicznej w Polsce to wciąż powracający temat.

Konkurs architektoniczny najlepszą procedurą wyłaniania projektów architektonicznych i urbanistycznych

Poza platformą wymiany myśli, forum stało się okazją do prezentacji szeregu dobrych praktyk - zrealizowanych obiektów architektonicznych i urbanistycznych, których projekty wyłonione zostały w ramach konkursów. Wśród przykładów pojawiły się wielokrotnie nagradzane już budynki CiNiBA w Katowicach (Dariusz Herman, Piotr Śmierzewski, Wojciech Subalski), Muzeum Historii Żydów Polskich (Lahdelma & Mahlamäki we współpracy z Kuryłowicz & Associates) Małopolski Ogród Sztuki (Ingarden & Ewý), Służewski Dom Kultury (WWAA, 137kilo) oraz wiele innych realizacji.

Pomimo pojawiających się różnic zdań, co do jednego nie było najmniejszej wątpliwości. Konkursy architektoniczne uznawane są przez środowisko za najlepszą formę wyłaniania wartościowych projektów, a tym samym kształtowania środowiska zbudowanego. Konkurs to również narzędzie zapobiegania chaosowi w przestrzeni publicznej oraz gwarancja wyłonienia najlepszej estetycznie koncepcji. Niestety, jak podaje wydana przy okazji forum publikacja, z danych za rok 2013 wynika, że na 140 000 zorganizowanych w Polsce przetargów zorganizowano jedynie 138 konkursów architektoniczno-urbanistycznych, podczas gdy w niedużej Szwajcarii, konkursów odbyło się cztery razy więcej. W powszechnej opinii wciąż uznawane są one za procedurę droższą i bardziej skomplikowaną od przetargów, choć wcale nie musi tak być.

Nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych

Nadzieje na zmiany dają zapisy zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 26 lutego 2014 w sprawie zamówień publicznych. Postanowienia dyrektywy uchylają poprzednie postanowienia z 2004 roku. Każde z państw członkowskich zobowiązane jest do przyjęcia dyrektywy w nieprzekraczalnym terminie 8 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z relacją Posła do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta dyrektywa przewiduje między innymi zmniejszenie wymaganej dokumentacji, elektronizację, zmianę sposobów liczenia kosztów (które uwzględniać mają również koszty utrzymania a nie tylko wykonania inwestycji). Co bardzo istotne, zmieni się również relacja ceny do jakości. W przypadku rażąco niskiej ceny, pod uwagę brana będzie oryginalność projektu (rozumiana jako nowatorstwo). Przyjęcie akurat tego zapisu przez państwa członkowskie nie jest obowiązkowe. Olbrycht upatruje tu roli skonsolidowanego środowiska architektów, które mogłoby przyczynić się do jego implementacji.

Nadzieje budzą też słowa obecnej w pierwszym dniu spotkania Wiceprezes Rady Ministrów Elżbiety Bieńkowskiej, która zapewniła iż: "Projekt Krajowej Polityki Miejskiej zawiera rekomendacje dla organizacji konkursów architektonicznych i urbanistycznych. Mają one przeciwdziałać chaosowi przestrzennemu oraz sprawić, że miasta będą lepszym miejscem do życia i po prostu bardziej estetyczne."

A jakie są konkretne na to pomysły na zachętę dla inwestorów do organizacji konkusów architektonicznych? SARP planuje stworzenie platformy ułatwiającej ich przeprowadzanie, ułatwiającej i zmniejszającej koszty organizacji. Za jej pomocą dokonywane będzie m.in. kodowanie prac uczestników. Szkoda, że o takich udogodnieniach dowiedziała się jedynie niewielka liczba obecnych na forum reprezentantów samorządów.

Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022 Fundacja im. Stefana Kuryłowicza ogłosiła tegorocznych laureatów konkursów TEORIA i PRAKTYKA. Za najlepszą pracę teoretyczną doceniono Annę Jarugę-Rozdolską, absolwentkę Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej, natomiast stypendystą fundacji został Cezary Adamowicz, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
Wyniki konkursu na zespół budynków Sądu Apelacyjnego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Warszawie Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt budynków Sądu Apelacyjnego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego przy ul. Świętojerskiej w Warszawie. Główną nagrodę zdobyła warszawska pracownia Projekt Praga.
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy 2022: finaliści Jury 8. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy nominowało w konkursie 18 realizacji i wydarzeń. Teraz głos mają mieszkańcy. Swoich faworytów można wybierać do 27 maja.
Michał Spólnik i Marcin Kitala z nagrodą w konkursie eVolo Skyscraper 2022 W międzynarodowym konkursie eVolo Skyscraper 2022 po raz kolejny doceniono zespół z Polski. Za koncepcję wieżowca New Spring oferującego ekologiczne uprawy Michał Spólnik i Marcin Kitala zdobyli trzecią nagrodę.
Wyniki konkursu na projekt rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny Poznaliśmy wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Muzeum Czynu Powstańczego we wsi Góra Świętej Anny. Zwyciężyło wrocławskie biuro P2PA, proponując usytuowanie nowych przestrzeni częściowo pod ziemią, częściowo w prostopadłościennych bryłach wkomponowanych w krajobraz.
Sześcioro studentów z Polski w finale Saint-Gobain Architecture Students Contest Finał Saint-Gobain Architecture Students Contest po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. Nasz kraj reprezentować będą trzy dwuosobowe zespoły studentów z Politechniki Wrocławskiej i Śląskiej.