Architektura MuratorWydarzeniaHonorowa Nagroda SARP 2014

Honorowa Nagroda SARP 2014

Uroczystość wręczenia ubiegłorocznej nagrody Małgorzacie Pizio-Domicz i Antoniemu Domiczowi odbyła się 13 grudnia i połączona była z prezentacją dorobku opolskiego biura, które na koncie ma tak znane i często nagradzane budynki jak: Centrum Edukacji Artystycznej Artpunkt, Muzeum Śląska Opolskiego, Centrum Konferencyjne Urzędu Marszałkowskiego, Ośrodek Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej, Galeria Cybisa czy Biblioteka Diecezjalna Caritas. Antoni Domicz jest współpracownikiem „Architektury-murator” i jednym z jurorów tegorocznej edycji konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE

Małgorzata Domicz, Antoni Domicz
Małgorzata i Antoni Domicz

Honorową Nagrodę SARP – najbardziej prestiżowe polskie wyróżnienie architektoniczne – stowarzyszenie przyznało w 2014 roku architektom Małgorzacie Pizio- Domicz i Antoniemu Domiczowi. Kapituła, w której skład weszli laureaci poprzednich edycji nagrody – Michał Baryżewski, Jacek Ewý, Marcin Sadowski, Grzegorz Stiasny oraz prezes SARP Mariusz Ścisło – ogłosiła nazwiska laureatów już we wrześniu, jednak uroczystość jej wręczenia odbyła się 13 grudnia i połączona była z prezentacją dorobku opolskiego biura. Małgorzata Pizio-Domicz (dyplom Instytut Architektury Politechniki Poznańskiej 1980) i Antoni Domicz (dyplom Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej 1978) prowadzą samodzielną działalność projektową pod szyldem M. i A. Domicz – pracownia architektury od 1990 roku. Są autorami wielu opolskich budynków, w tym tak znanych i często nagradzanych jak: Centrum Edukacji Artystycznej Artpunkt („A-m” 4/2011), Muzeum Śląska Opolskiego („A-m” 10/2008), Centrum Konferencyjne Urzędu Marszałkowskiego („A-m” 7/2005), Ośrodek Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej („A-m” 7/2004), Galeria Cybisa („A-m” 10/2001), Biblioteka Diecezjalna Caritas („A-m” 10/2001), ale także obiektów w miejscowościach pod Opolem – w tym domów jednorodzinnych w Dzikowie, Komprachcicach i Chmielowicach oraz budynku biurowego w Brzeziu. Kilka ich realizacji powstało jako adaptacje i rozbudowy starszych, często powojennych budynków. Zdobywali pierwsze nagrody w ważnych krajowych konkursach, w tym na projekt rozbudowy Muzeum Architektury we Wrocławiu (2006) i zagospodarowania Wyspy Bolko oraz nabrzeży Odry i Młynówki w Opolu (2007). Te dwie ich prace na razie nie doczekały się realizacji. Antoni Domicz jest także współpracownikiem „Architekturymurator”. Ustanowiona w 1966 roku Honorowa Nagroda SARP przyznawana jest za całokształt twórczości. W uzasadnieniu Kapituły czytamy, że Domiczowie otrzymują to wyróżnienie za: Świadectwo, że realizacja dzieła architektonicznego może być nieodmiennie wycyzelowanym poematem na cześć umiaru, prostoty i wyszukanej estetycznej wstrzemięźliwości / Promocję architektonicznej jakości i szeroko pojmowanej architektonicznej kultury w swoim mieście – Opolu – miejscu, które nie należy do największych aglomeracji kraju, a któremu, tak jak każdemu z polskich miast należy się uczciwa, współczesna architektura / Stawianie sobie, swoim klientom, odbiorcom i kolegom po fachu wysokich wymagań co do standardu przestrzeni z jakich korzystamy, jakości architektury i jej estetycznego wyrazu / Umiejętność pracy z istniejącą substancją budowlaną, której nieodmiennie okazują należny szacunek, skromnie kryjąc swój idealizm i mozół pracy, i której efektem jest godna naśladownictwa architektura.

Tagi:
Autor: (Red.)
Nagrody 25-lecia „Architektury-murator” [GALERIA] Z okazji 25-lecia redakcja miesięcznika „Architektura-murator” postanowiła uhonorować szczególne, przełomowe osiągnięcia w dziedzinie architektury.  To  twórcy, którzy stali się międzypokoleniowym wzorcem;  budynek, który przeszedł do historii, ale też niezrealizowany projekt – symbol.
Znamy wyniki finału polsko-niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP 2019 Nagrodę główną wygrała Dominika Strzałka z Politechniki Krakowskiej za pracę Miedzianka, the history of disappearing. Ceremonia wręczenia Nagród i wyróżnień odbyła się 16 czerwca 2019 r. w siedzibie ZG SARP w Warszawie.
Nagroda dla dyrektora Muzeum Architektury W ramach Deutscher Preis für Denkmalschutz – jednego z ważniejszych międzynarodowych wyróżnień za ochronę zabytków – Jerzy Ilkosz otrzymał Pierścień Karla Friedricha Schinkla, noszący imię najwybitniejszego niemieckiego architekta XIX wieku i równocześnie pioniera w dziedzinie konserwatorstwa. Jest on drugim Polakiem, po profesorze Janie Zachwatowiczu, który został uhonorowany tą nagrodą.
Najlepsza wizualizacja z Polski Konkurs CGarchitect Architectural 3D Awards na najlepszą pracę z dziedziny wizualizacji architektonicznej organizowany jest od 15 lat przez portal cgarchitect.com. To największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie dotyczące tej branży. Nagrody przyznawane są w 9 kategoriach, osobno dla dzieł zawodowców i amatorów, osobno za animację, pojedynczy obraz czy projekt interaktywny.
Medal MERENTIBUS dla redaktor naczelnej „Architektury-murator” Podczas Międzynarodowej Konferencji Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej, która odbyła się w dniach 24-25 listopada 2017 roku na Politechnice Krakowskiej, redaktor naczelna „A-m” Ewa P. Porębska została uhonorowana medalem MERENTIBUS. Przyznano go za zasługi w odkrywaniu istoty architektury.
Honorowa Nagroda SARP To najważniejsze wyróżnienie przyznawane polskim architektom za całokształt twórczości otrzymał w tym roku Stanisław Deńko, absolwent Politechniki Krakowskiej, wieloletni wykładowca akademicki, od 1993 roku prowadzący pracownię WIZJA. Projektant pełnił również funkcję dyrektora Wydziału Architektury oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, a także Głównego Architekta Miasta Krakowa.