Architektura MuratorWydarzeniaInnowacje dla zrównoważonej przyszłości

Innowacje dla zrównoważonej przyszłości

Jak pokazała 4. edycja zorganizowanej w Pradze konferencji naukowej CESB – Europa Centralna w kierunku zrównoważonego budownictwa problemy podobne w Polsce występują w wielu krajach regionu, by wymienić tylko kwestię braku kontroli nad rozlewaniem się miast. Uczestnicy spotkania mieli też okazję odwiedzić zrealizowane niedawno pod Pragą Uniwersyteckie Centrum Budynków Wydajnych Energetycznie, w którym kilkadziesiąt osób zajmuje się nie tylko rozwojem proekologicznych technologii budowlanych, ale też nowymi sposobami organizacji przestrzeni dla osób starszych – podsumowanie Michała Stangla.

Innowacje dla zrównoważonej przyszłości
Czeska Narodowa Biblioteka Techniczna w kampusie Uniwersytetu Technicznego w Pradze (CTU) – organizatora konferencji CESB, proj. Projektil Architekti, 2000- 2009, fot. Michał Stangel

Pod koniec czerwca odbyła się w czeskiej Pradze 4. edycja konferencji naukowej CESB – Europa Centralna w kierunku zrównoważonego budownictwa – pod hasłem Innowacje dla zrównoważonej przyszłości (Central Europe towards Sustainable Building 2016. Innovations for Sustainable Future). Cykliczne spotkanie organizuje Wydział Budownictwa Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze. Tematyka obejmowała budownictwo, architekturę i urbanistykę. Tego spektrum zagadnień dotyczyły wystąpienia inauguracyjne. Ludwig Rongen (Fachhochschule, Erfurt) omówił stan obecny i przyszłe trendy budownictwa pasywnego związane z jakością architektury i obniżaniem kosztów. Kees Christiaanse (ETH, Zurych) zaprezentował konkretyzację idei miasta zwartego z wyrazistymi centrami na przykładzie swoich projektów, w tym nowych dzielnic w Chinach.

Podkreślił też rolę cyfrowych technologii i aplikacji w bardziej wydajnym – a więc ekologicznym – wykorzystaniu infrastruktury miejskiej (np. Uber). Axel Föhl (ICOMOS/ UNESCO) omówił przekrojowo zjawisko recyclingu budynków i terenów poprzemysłowych. Kilkadziesiąt lat temu pierwsze takie pomysły w Wielkiej Brytanii czy Zagłębiu Ruhry były nowatorskie i rewolucyjne, a dzisiaj robimy zakupy, jemy, pracujemy i śpimy w budynkach poprzemysłowych i odzyskiwanie dziedzictwa przemysłowego stanowi główny nurt projektowania architektonicznego. Raymond J. Cole (University of British Columbia) przedstawił idee „rozwoju regeneracyjnego” w stosunku do budynków, które mają nie tylko być możliwie nieobciążające dla środowiska, ale powinny przyczyniać się do jego odnowy. Bohumil Kasal (Fraunhofer Institute for Wood Research) omówił perspektywy wykorzystania lignocelulozy (odpadowego produktu w przemyśle drzewnym) jako surowca do produkcji materiałów budowlanych.

Konferencja pokazała, że problemy podobne jak w Polsce występują w wielu krajach Europy Centralnej, żeby przytoczyć tu tylko kwestię braku kontroli nad rozlewaniem się miast. Uczestnicy spotkania odwiedzili zrealizowane niedawno na terenie poprzemysłowym pod Pragą Uniwersyteckie Centrum Budynków Wydajnych Energetycznie (UCEEB).

Jest to solidnie dofinansowana przez UE instytucja badawcza, w której kilkadziesiąt osób zajmuje się nie tylko rozwojem proekologicznych technologii budowlanych (głównie drewnianych), ale także na przykład nowymi sposobami organizacji przestrzeni dla osób starszych. Goście mieli też okazję obejrzeć takie realizacje praskie, jak rewitalizowana dzielnica Karlin, kompleks biurowy The Park (Jakub Cigler Architekti), czy Czeska Narodowa Biblioteka Techniczna (Projektil Architekti), będąca przykładem budynku akademickiego z dużą ilością miejsc o przeznaczeniu równocześnie edukacyjnym i rekreacyjnym. Dodatkowo konferencji towarzyszyło międzynarodowe forum młodych badaczy. Następna edycja planowana jest na rok 2019.

Zabytki Dolnego Śląska. Renowacja w stylu eko Po raz trzeci rozstrzygnięty został polsko-niemiecki konkurs Zabytek – nie zapomnij! Denkmal – denk mal dran! Ma on podkreślać znaczenie Dolnego Śląska jako europejskiej, wspólnej przestrzeni kulturowej oraz przyczyniać się do zrozumienia relacji między zrównoważonym rozwojem i dziedzictwem.
Gminy powalczą o tytuł Eco-Miasta Samorządy są siłą napędową wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. W obliczu wyzwań, jakie stwarza globalny kryzys ekologiczny, rusza nowa edycja konkursu Eco–Miasto organizowanego przez ambasadę Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa i internetowy dziennik „Teraz Środowisko”. Zgłoszenia można wysyłać do końca stycznia 2020 roku.
20 projektów przeciwko zmianie klimatu 2 października 2019 roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli otwarta zostanie wystawa 20 projektów przeciwko zmianie klimatu. Przygotowała ją zrzeszająca przedstawicieli architektonicznych organizacji z całej Europy Architects' Council of Europe.
Architektura światła W dyskusjach o architekturze przyszłości wyrażenia „zrównoważony rozwój”, „inteligentny budynek” i „innowacyjna technologia” odmieniamy przez wszystkie przypadki. Ale, co tak naprawdę znaczą? Odpowiadają architekci reprezentujący różne generacje i punkty widzenia.
Cele Zrównoważonego Rozwoju w projektowaniu 25 marca w warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK spotkali się reprezentanci dwóch krajów – Danii i Polski, aby podczas konferencji pod hasłem Sustainable Development Goals in Architecture & Urban Planning wspólnie debatować nad kwestią implementacji celów Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej przez ONZ w 2015 roku, do projektowania architektonicznego i planowania przestrzennego.
Polska – Dania. Warsztaty i dyskusja o zrównoważonej architekturze Ambasada Danii, urząd m.st. Warszawy, stołeczny oddział SARP oraz Mazowiecka Izba Architektów zapraszają na seminarium poświęcone zrównoważonej architekturze. W programie m.in. warsztaty oraz spotkanie z przedstawicielami pracowni SLA, Urban Power, WXCA i Grupa 5 Architekci.