Architektura MuratorWydarzeniaKonkurs na projekt mebla-straganu do całorocznego handlu

Konkurs na projekt mebla-straganu do całorocznego handlu

Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza konkurs na koncepcję mebla-straganu do handlu przy ulicy Filtrowej w Warszawie. Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia

Konkurs na projekt straganu na Ochocie

Udział konkursie brać mogą absolwenci i studenci kierunków architektonicznych i plastycznych oraz wszyscy zainteresowani.
Mebel-stragan powinien być wielofunkcyjny. Po zakończeniu dnia handlowego (warzywa, owoce, kwiaty), powinien służyć mieszkańcom podejmującym inicjatywy typu pchle targi, wystawy, wymiany książek, itp. Kryteria oceny to: funkcjonalność i wielofunkcyjność, estetyka, trwałość wykonania i rzeczywisty koszt realizacji.

Wymagania
Prace należy przedstawić w formie plansz na utwardzonym podkładzie, o wymiarach 100×70 cm w układzie horyzontalnym oraz w wersji elektronicznej (CD). Praca powinna zawierać:
- plan zagospodarowania (skala 1:100 lub 1:200), rzuty (skala 1:20), przekroje oraz wizualizację MEBLA (zapis elektroniczny w wielkości pozwalającej na jego publikację, w rozdzielczości min. 300 dpi),
- opis autorski,
- oświadczenie Autora, że koncepcja jest wykonywalna,
- szacunkowy kosztorys wykonawczy.

Terminy
31.08.2012 – termin składania prac
5.09.2012 – ogłoszenie wyników
Prace należy nadsyłać na adres: Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Grójecka 17A, 02-021 Warszawa lub składać bezpośrednio w Kancelarii Urzędu (pon. 8.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00) z adnotacją „Konkurs na koncepcję MEBLA-STRAGANU”.

Nagroda
Z autorem zwycięskiej pracy zostanie zawarta umowa o dzieło na wykonanie projektu wykonawczego wraz z nadzorem autorskim w wysokości 8 000 zł
Wszystkie prace, wyróżnione przez Jury, będą promowane podczas festiwalu Warszawa w Budowie (październik 2012 r.), organizowanego przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Jury
Maurycy Komorowski, Burmistrz Dzielnicy Ochota – przewodniczący
Piotr Żbikowski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota ds. Wydziału Architektury i Budownictwa
Marcin Zabłocki, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ochota
Tomasz Fudala, Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Magdalena Wroniszewska, architekt
Barbara Lewenstein, socjolog
Maria Środoń, socjolog
Aleksandra Żórawska, Wydział Promocji i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Ochota – sekretarz.

Więcej informacji: www.urzadochota.waw.pl

Konkurs na projekt mebla-straganu. Plakat