Architektura MuratorWydarzeniaKonkurs na projekt składanego siedziska do Strefy Kibica na poznańskim stadionie

Konkurs na projekt składanego siedziska do Strefy Kibica na poznańskim stadionie

Wykonane z tektury siedziska znaleźć się mają na stadionie w czasie rozgrywek Euro 2012 – organizatorzy konkursu czekają na zgłoszenia tylko do 23 kwietnia

Składak miejski - konkurs na siedzisko z tektury

Chcielibyśmy zaangażować w projekt Strefy Kibica młodych designerów, którzy wykażą się pomysłowością w wykorzystaniu przyjaznego środowisku materiału, a przy tym zaproponują ciekawą formę siedzisk – deklaruje Lechosław Olszewski, przedstawiciel operatora Strefy, prezes Innovations Communication Group

Prace będą oceniane pod względem estetyki, innowacyjności, formy oraz funkcjonalności. Ważnym aspektem konkursu stanie się możliwość wdrożenia i przechowywania siedziska w formie płaskiej. Do udziału w konkursie zgłaszać można nowe lub zasadniczo zmodyfikowane projekty, które powstały w ciągu czterech lat poprzedzających datę ogłoszenia konkursu. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie trzy projekty składające się z jednego lub kilku elementów
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą na adres fundacji SPOT., działającej w imieniu Organizatora konkursu, to znaczy:
SPOT.
ul. Dolna Wilda 87,  61-501 Poznań
z dopiskiem „Składak Miejski”
Zgłoszenie musi zawierać prototyp projektu, maksymalnie 5 ilustracji prezentujących projekt, zapisanych jako pliki JPG, nagrane na nośniku (płyta CD/DVD). Pliki należy przygotować w rozdzielczości 72 dpi przy szerokości około 21 cm. Dodatkowo należy załączyć opis projektu zarówno w formie elektronicznej nagranej na płycie, jak i wydrukowanej. Opis produktu nie może przekroczyć 2 stron A4, należy w nim uwzględnić dane techniczne, funkcję, przeznaczenie oraz zastosowanie produktu. Uczestnik musi wypełnić wszystkie załączniki regulaminu.
Wydrukowany opis wraz z płytą CD/DVD oraz częścią 1 karty zgłoszenia (dane o projekcie) należy zapakować w kopertę nr 1 oznakowaną godłem autora (godło autora to ciąg znaków, pseudonim lub grafika, którą wybiera autor zgłoszenia i oznacza nią koperty oraz odpowiednie miejsca w kartach zgłoszenia, w celu zapewnienia anonimowości przy ocenie prac przez jury). Część 2 i 3 Karty Zgłoszenia (czyli życiorys wraz z Oświadczeniami) powinna znajdować się w odrębnej kopercie nr 2, również oznakowanej tym samym godłem autora
Termin nadsyłania prac to 23.04, do godz. 15:00 (decyduje data oraz godzina dostarczenia projektu).
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł, Nagrodzona praca zostanie zrealizowana i stanie się elementem stanowić będzie wyposażenie Strefy Kibica w Poznaniu.

Gościem specjalnym jury konkursu i zarazem konsultantem realizowanego projektu jest David Graas - holenderski projektant nowoczesnych mebli. W swoich pracach korzysta najczęściej z lokalnych zasobów i przedmiotów codziennego użytku, a większość jego prac powstaje z materiałów przyjaznych środowisku oraz pochodzących z recyklingu. Jest także jednym z pionierów użycia kartonu jako materiału mebli codziennego użytku.

Więcej informacji: www.strefa.kibica.poznan.pl