Architektura MuratorWydarzeniaKościoły romańskie Francji i katedry gotyckie Anglii w obiektywie Zygmunta Świechowskiego. Wystawa w Gnieźnie

Kościoły romańskie Francji i katedry gotyckie Anglii w obiektywie Zygmunta Świechowskiego. Wystawa w Gnieźnie

Do 7 kwietnia w Muzeum Początków Państwa Polskiego prezentowana będzie wystawa fotografii najważniejszych obiektów średniowiecznej architektury we Francji i Wielkiej Brytanii, wybranych przez profesora Zygmunta Świechowskiego, historyka sztuki, jednego z najwybitniejszych polskich specjalistów w zakresie sztuki średniowiecznej

Najstarsze ze zdjęć, które znalazły się na wystawie, powstały w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Te same obiekty, sfotografowane w 2012 roku, wyglądają inaczej – ewolucja teorii i praktyki konserwatorskiej wpłynęła na obecny wygląd katedr – jak w przypadku podręcznikowej  fasady kościoła Notre Dame la Grande w Poitiers.
Ekspozycję uzupełnia przeszło 70 fotografii gotyckich katedr z Wielkiej Brytanii oraz detale architektoniczne z katedry gnieźnieńskiej pochodzące z epoki romańskiej i gotyckiej, należące do kolekcji Muzeum Początków Państwa Polskiego.
Prof. dr hab. Zygmunt Świechowski (1920) to jeden z najwybitniejszych znawców sztuki romańskiej w Polsce. Uczeń profesora Szczęsnego Dettloffa, studiował . Od 1948 r. związany jest z Wrocławiem, początkowo z Politechniką Wrocławską. W latach 1963-1978 kierownik Katedry Historii Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1978-1998 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Urbanistyki i Architektury Politechniki Łódzkiej. Wykładał na uniwersytetach we Francji, Włoszech i Niemczech, współpracował m.in. z Centre d’Etudies Superieures de Civilisation Medievale w Poitiers. Jest autorem licznych artykułów, monografii i książek z zakresu historii sztuki, przede wszystkim dotyczących średniowiecza i sztuki romańskiej: Architektura na Śląsku do połowy XIII w.,  Osteuropäische Architektur und Plastik, Sculpture romane d’Auverne, Sztuka Romańska w Polsce, Polish and English Responses to French Art and Architecture, Contrasts and Similarities i inne.Kościoły romańskie Francji i katedry gotyckie Anglii w obiektywie Zygmunta Świechowskiego
18.01.2013 -07.04.2013
Muzeum Początków Państwa Polskiego
ul. Kostrzewskiego 1, Gniezno

Wystawa przygotowana we współpracy z Muzeum Architektury we Wrocławiu

Francja i Anglia, kościoły katedry. Wystawa fotografii w Muzeuum Początków Państwa Polskiego