Architektura MuratorWydarzeniaMentors & Students Research Lab. Konferencja podsumowująca na Politechnice Gdańskiej

Mentors & Students Research Lab. Konferencja podsumowująca na Politechnice Gdańskiej

20 września na Politechnice Gdańskiej odbędzie się konferencja podsumowująca Mentors & Students Research Lab. Najważniejszą jej częścią będą wystąpienia 5 grup projektowych, które od czerwca pracowały nad tematami z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego w ujęciu lokalnym i globalnym  

Konferencja zakończy projekt Mentor & Student Research Lab, towarzyszący 50. Kongresowi ISOCARP (the International Society of City and Regional Planners w Gdyni. W ramach tegorocznej edycji, która odbywała się pod hasłem „Urban Transformations”, studenci i doktoranci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego wypracowali pięć innowacyjnych koncepcji dla miast w przełomowym, dla większości z nich, okresie istnienia. Uczestnicy pracowali pod okiem urbanistów i planistów z Argentyny, Francji, Holandii, Ghany i Stanów Zjednoczonych.

Projekty ukazują lokalne zagadnienia z zakresu urbanistyki i towarzyszącym jej przemianom przestrzennym, funkcjonalnym i społeczno-gospodarczym, w szerszym, globalnym kontekście. Dzięki międzynarodowemu spojrzeniu na miasta XXI wieku zmiany zachodzące w przestrzeniach publicznych oraz sposobie poruszania się po nich przy wykorzystaniu zintegrowanych systemów infrastruktury miejskiej, w niedalekiej przyszłości mogą okazać się kluczowe w zapobieganiu postępującej suburbanizacji i degradacji społeczno-ekonomicznej miast.

Efekty prac grup projektowych zostaną zaprezentowane podczas konferencji. Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz rejestracyjny, który znajduje się na stronie projektu w zakładce ‘conference’. Więcej o wydarzeniu oraz program dostępne na: http://urbantransformations.urbancloud.pl/