Architektura MuratorWydarzeniaModernizmy. Tom 2 Katowice i województwo śląskie

Modernizmy. Tom 2 Katowice i województwo śląskie

Na rynku wydawniczym ukazał się kolejny tom z serii Modernizmy. Architektura nowoczesności w II Rzeczypospolitej. Publikacja poświęcona jest architekturze Katowic i województwa śląskiego.

Modernizmy. Tom 2 Katowice i województwo śląskie

Po odzyskaniu niepodległości polskie władze stanęły przed wyzwaniem zaprojektowania nowego państwa i zbudowania go od podstaw. Należało się skomunikować, zelektryfikować, uzbroić i uniezależnić gospodarczo od państw ościennych. Skala podjętych wówczas działań budzi podziw – w ciągu kilku lat powstały nowe miasta, osiedla, centra przemysłu i rozrywki.

Drugi tom serii Modernizmy opowiada o przedwojennym województwie śląskim. Autorzy publikacji szczegółowo omawiają zagadnienia związane z architekturą mieszkaniową Katowic, a także budownictwem szkolnym i wojskowym. Obszerny tekst przybliża architekturę przemysłową, która stanowiła nie tylko ważny element rozwoju ekonomicznego państwa, ale również koronny argument za nowoczesnością II RP. Niejako na drugim biegunie znajduje się prezentacja luksusowej willi prezydenta Mościckiego, tak zwanego zameczku, w Wiśle. Pejzaż architektoniczny województwa dopełniają teksty o architekturze Śląska Cieszyńskiego oraz refleksje nad różnymi nurtami stylistycznymi w architekturze Katowic. Całość ilustrują liczne fotografie, zarówno współczesne, jak i archiwalne.

Spis treści:

Wstęp, Zbigniew Kadłubek

MODERNIZM
O stylach w katowickiej architekturze międzywojennej, Irma Kozina
Śląsk Cieszyński – od klasycyzmu do nowoczesności, Przemysław Czernek

PAŃSTWO
Muzeum Śląskie, Anna Syska
Zameczek w Wiśle – ikona czy hybryda polskiego modernizmu?, Hubert Bilewicz
Siła narodu – Wojsko Polskie i budownictwo sportowe, Anna Syska
Okiem architekta – stanica harcerska w Górkach Wielkich, Marta Urbańska

MIASTO
Katowicka architektura mieszkaniowa, Ryszard Nakonieczny
Architektura budynków szkolnych, Ryszard Nakonieczny
Poza Katowicami, Aneta Borowik

KURORT
Ustroń i Wisła – kurorty Beskidu Śląskiego, Przemysław Czernek
Sanatorium w Istebnej – perła śląskiego modernizmu, Aneta Borowik

Redaktorem serii jest Andrzej Szczerski (ur. 1971) – polski historyk sztuki, krytyk sztuki, wykładowca i kierownik muzealniczych studiów kuratorskich (2005-2011) w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 2000 uzyskał stopień doktora, a w 2010 doktora habilitowanego. Autor publikacji poświęconych sztuce XX wieku i sztuce współczesnej, m.in: Wzorce tożsamości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie Środkowej około roku 1900 (Kraków 2002), Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1939 (Łódź 2010) oraz artykułów w katalogach i czasopismach m.in. w "Apollo", "Springerin", "Third Text", "Centropa", "Ikonotheka". Redaktor książki Modernizm na peryferiach. Architektura Skoczowa, Śląska i Pomorza 1918-1939 (Warszawa 2011). Współredaktor książek Sztuka w okresie PRL-u. Metody i przedmiot badań (Kraków 1999) i TheMousetrap Book. On dealing with art institutions in contemporary curatorial practice(Gdańsk-Frankfurt 2007). Źródło: Wikipedia

Architektura modernistyczna w Krakowie. Rozmowa z Andrzejem Szczerskim W styczniowym numerze miesięcznika „Architektura-murator” – wywiad z Andrzejem Szczerskim. Historyk i krytyk sztuki opowiada o krakowskim modernizmie