Architektura MuratorWydarzeniaOtwarcie wystawy "Asy polskiej architektury" [ZDJĘCIA]

Otwarcie wystawy "Asy polskiej architektury" [ZDJĘCIA]

W krakowskiej Galerii Architektury GAGA otwarto wystawę poświęconą najwybitniejszym przykładom współczesnej polskiej architektury. Ekspozycję można oglądać do 6 grudnia 2016 roku.

Otwarcie wystawy "Asy polskiej architektury" [ZDJĘCIA]
Fot. Piotr Banasik, dzięki uprzejmości Galerii Architektury GAGA

Otwarta 4 listopada wystawa "Asy polskiej architektury" powstała na podstawie dwóch ekspozycji - "Polska Architecture" oraz "Przestrzenie idei. Budynki zmieniające rzeczywistość społeczną". Pierwsza z nich została przygotowana przez r­edakcję miesięcznika "Archit­ektura-murator" we ws­półpracy z Departamentem Dyplom­acji Publicznej i Kul­turalnej Ministerstwa­ Spraw Zagranicznych RP i miała już kilkanaście odsłon na świecie, m.in. w Azerbejdżanie, Bułgarii, Irlandii, Chinach i Kanadzie. Ekspozycja prezentuj­e 24 nowo powstałe ­lub zmodernizowane obiekty, sportretow­ane przez najlepszy­ch polskich fotografów architekt­ury. Towarzyszą jej z­djęcia reportażowe, szkice, rysunki oraz cytaty,­ ukazujące wybrane bu­dowle w szerokim kont­ekście społeczno-kulturowym oraz opowiadani­e autorstwa Sylwii Ch­utnik. Proj­ekt graficzny opracował Edgar Bąk ­wraz z zespołem.

W krakowskiej galerii GAGA, której kuratorem jest Dawid Hajok, wystawa została zaprezentowana wraz z ekspozycją makiet ar­chitektonicznych ­"Przestrzenie Idei. B­udynki zmieniające rzeczywi­stość społeczną", zgro­madzonych w ramach Ko­ngresu Open Eyes Economy Su­mmit. Część z nich pochodzi z Kolekcji "Architektury-murator" dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wyboru obiektów pokazywanych w Krakowie dokonał Krzysztof Ingarden. Zestawione ze sobą ekspozycje stanowią przekrój najwybitniejszych o­siągnięć polskiej architektury współcz­esnej.

Wernisaż poprzedziły wykłady redaktor naczelnej "Architektury-murator" Ewy P. Porębskiej i architekta Krzysztofa Inagrdena. Wykład rozpoczęłam od tego momentu życiorysu architekta Nikodema Gemandera, w którym twórca, „kreśli na IPadzie koncepcyjny zarys niskiego, modernistycznego domu”, za którego „projekt otrzyma dwieście tysięcy złotych i okładkę „Architektury-muratora”. Tak oto lektura "Dracha” Szczepana Twardocha stała się inspiracją do próby spojrzenia na historię współczesnej architektury poprzez tematy, obiekty, twórców z okładek miesięcznika „Architektury-murator” - mówi Ewa P. Porębska. Podsumowując historię najnowszej polskiej architektury redaktor naczelna "A-m" położyła nacisk na obiekty, postaci i zjawiska szczególnie ważne dla Krakowa. Z kolei Krzysztof Ingarden podjął próbę porównania okresu międzywojnia 1918-1939 z wydarzeniami, które miały miejsce w polskiej architekturze po 1989 roku. Charakterystyczne dla tych dwóch okresów w historii zjawiska omówił nawiązując do publikacji Lecha Niemojewskiego, gdzie pojawia się rozróżnienie na szkołę warszawską i krakowską.

Wystawę "Asy polskiej architektury" można oglądać w dniach 5 - 13 listopada oraz 17 listopada - 6 grudnia 2016 roku.

Galeria GAGA Małopolski Ogród Sztuki
ul. Rajska 12, Kraków

Tagi:
Hokusai. Wędrując… Po wystawie oprowadza Bartosz Haduch Do 5 grudnia w Muzeum Narodowym w Krakowie można oglądać wystawę drzeworytów Katsushiki Hokusaia „Hokusai. Wędrując…”. Projekt aranżacji ekspozycji opracowało biuro NArchitekTURA Bartosza Haducha.
Jadwiga Grabowska-Hawrylak w Lizbonie! Dorobek Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak po raz drugi zostanie zaprezentowana poza Polską. Przez trzy miesiące w siedzibie Trienal de Arquitectura de Lisboa będzie można zobaczyć projekty, rysunki oraz modele najciekawszych obiektów autorstwa architektki.
Biennale architektury w Wenecji 2021: miniprzewodnik Marcina Bratańca i Urszuli Forczek-Brataniec Biennale architektury, chwalone, krytykowane, ogłaszane martwym jak sama Wenecja, i jak ona wciąż wyłaniające się z laguny, to wciąż jeden z najważniejszych punktów węzłowych myślenia o architekturze – piszą w osobistej relacji specjalnie dla „A-m” Marcin Brataniec i Urszula Forczek-Brataniec. Co warto zobaczyć podczas tegorocznego biennale architektury? Prezentujemy autorski przewodnik krakowskich architektów, którym, mimo obostrzeń związanych z pandemią, udało się dotrzeć do Wenecji.
Jan Szpakowicz. Przestrzeń elementarna: wystawa Muzeum Architektury we Wrocławiu zaprasza na wystawę „Jan Szpakowicz. Przestrzeń elementarna”. Koncepcję plastyczną ekspozycji, ukazującej autorskie podejście architekta do modułu, brył i ich wzajemnych relacji, opracowali kuratorzy Łukasz Wojciechowski i Aleksandra Czupkiewicz.
Krakowska odsłona wystawy Architektura muzyką przestrzeni Miesięcznik „Architektura-murator” oraz Muzeum Narodowe w Krakowie zapraszają na nową odsłonę wystawy „Architektura muzyką przestrzeni”. Ekspozycję, prezentującą pięć najwybitniejszych sal koncertowych Europy ostatnich lat, będzie można zobaczyć we wnętrzach dawnego hotelu Cracovia.
Wystawa w Muzeum Piłsudskiego na dzień przed otwarciem [GALERIA] Prace nad wystawą Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku dobiegły końca. Od 11 listopada będzie dostępna dla zwiedzających. Ekspozycja, według projektu firm Ralph Appelbaum Associates, WXCA i Platige Image,  mieści się w podziemnej części nowego budynku i składa z sześciu galerii, prezentujących kolejne etapy życia marszałka.