Architektura MuratorWydarzeniaOtwarte Sąsiedztwo. Nowy model współzarządzania miastem

Otwarte Sąsiedztwo. Nowy model współzarządzania miastem

Dzięki inicjatywie aktywistów i organizacji skupionych wokół warszawskiego osiedla Jazdów udało się wypracować nowy model współzarządzania przestrzenią miejską w partnerstwie publiczno-społecznym.

Otwarte Sąsiedztwo. Nowy model współzarządzania miastem
Dzięki współpracy różnych organizacji społecznych oraz władz miasta teren osiedla zmienił się w otwartą przestrzeń działań kulturalnych i obywatelskich; fot. Otwarty Jazdów

Mija sześć lat od głośnego buntu mieszkańców Warszawy przeciwko planom likwidacji osiedla Jazdów – kilkudziesięciu drewnianych domków zbudowanych w 1945 roku między gmachem Sejmu a parkiem Ujazdowskim, z których część wciąż pozostaje zamieszkana. Osoby zaangażowane w walkę o zachowanie zespołu powołały do życia inicjatywę Otwarty Jazdów, przeciwstawiając się wizji rozwoju miasta, w której pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych odbywa się kosztem niszczenia tego, co nadaje Warszawie specyficzny charakter, tworzy jej genius loci. Wokół osiedla skupiło się wówczas kilka organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które w 2015 roku, z pomocą stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych – BORIS, w toku wielu spotkań i warsztatów określiło wspólne cele i wartości, tworząc tzw. Partnerstwo dla Osiedla Jazdów. W preambule do aktu ustanawiającego Porozumienie czytamy m.in. Jazdów jako ważne miejsce społeczno-kulturalne na mapie Warszawy zależy od wspólnego zaangażowania i dbałości różnych grup, instytucji, organizacji, sąsiadów, mieszkańców i wszystkich ludzi zainteresowanych jego rozwojem. Pragniemy, aby nasza partnerska współpraca (...) stała się najlepszym przykładem, opartej o dialog, troski o wspólne dobro. Naszą misją jest więc zachowanie charakteru osiedla oraz dbanie o jego dziedzictwo historyczne, przyrodnicze i społeczne. Staramy się łączyć różne grupy, aby razem z nimi tworzyć ofertę społeczną i kulturalną dostępną dla każdego, sprawdzać w praktyce alternatywne modele finansowania i wymiany bezpieniężnej, wspólnie uprawiać ogrody i po prostu dobrze spędzać czas wolny.

W 2016 roku podjęliśmy się realizacji projektu, który miał ambitny cel: stworzenie wytycznych dla modelu współzarządzania terenem osiedla przez Partnerstwo Otwarty Jazdów i władze Warszawy. W trakcie prac przekonaliśmy się jednak, że jest to zadanie o wiele trudniejsze niż śmiało założyliśmy na początku. Przyczyna leżała nie tylko w skomplikowanym ustroju Warszawy i obawie reprezentantów dzielnicy lub miasta przed zajęciem konkretnego stanowiska względem przyszłości Jazdowa. Problemem okazał się również, w pewnym sensie, skład zespołu realizującego projekt. Nasza wrażliwość na kwestie związane z ochroną dóbr wspólnych objawiała się koniecznością rozważenia (absolutnie) wszystkich za i przeciw przed wybraniem konkretnej wizji rozwoju. Okazywało się, że rozwiązanie dobre dla społeczności może zaszkodzić przyrodzie i architekturze osiedla, rozwiązanie atrakcyjne dla reprezentantów samorządu (budujące mocną markę), niekoniecznie okaże się dobre dla społeczności.

Obecnie kontynuujemy prace nad tym modelem w ramach projektu Otwarte Sąsiedztwo, realizowanego dzięki wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Założeniem projektu jest osiągnięcie konsensusu odnośnie wizji funkcjonowania osiedla Jazdów oraz stworzenie formalnego wzorca współzarządzania tym terenem w partnerstwie publiczno-społecznym. Chcielibyśmy, aby wypracowane rozwiązania stały się przykładem dla innych miejsc, które mają dobrze zorganizowaną społeczność pragnącą dzielić odpowiedzialność za ich zarządzanie z jednostkami samorządu terytorialnego. Projekt to również kolejna okazja, abyśmy podzielili się naszą wiedzą i refleksjami na temat tego, co działo się i dzieje na terenie osiedla. Mimo względnie niewielkiego obszaru, liczba i waga problemów skłania do spojrzenia na jego przypadek w dużo szerszej perspektywie przemian społecznych, przestrzennych, ekonomicznych i środowiskowych zachodzących we współczesnych miastach.

Andrzej Górz, Wojciech Matejko, Otwarty Jazdów – Partnerstwo dla Osiedla Jazdów

Prezent od architekta – świąteczny kiermasz na Jazdowie Otwarta Pracownia Jazdów zaprasza na świąteczny kiermasz Kup bombkę i prezent od architekta. Wśród wystawców studenci i absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.
"Weekend dla odbudowy" dla osiedla na Jazdowie Powojenne osiedle na Jazdowie to prawdziwa ciekawostka urbanistyczna w śródmieściu Warszawy. W weekend 2-4 marca grupa społeczników chce zebrać funduszę na odbudowę jednego z domków fińskich, który spłonął w grudniu 2017.
Współczesna architektura Warszawy obok, czy zamiast fińskich domków? Warszawski Jazdów Warszawski Jazdów to wystawa przedstawiająca historię „pierwszego warszawskiego osiedla”. Kolonia domków fińskich miała służyć pracownikom Biura Odbudowy Stolicy przez kilka lat, ale istnieje do dziś
Zielony Jazdów, energia i ekologia, 17 – 19 sierpnia. Letni program CSW w Warszawie 17 sierpnia rozpoczyna się kolejny weekend w Zielonym Jazdowie przy warszawskim CSW; tym razem w programie m.in.: dyskusja „Ekologia i polityka...”, amerykańska walka o energię w filmie Robbiego Gemmela, warsztaty kuchni tajskiej,  kolejne spotkanie z Warszawską Kooperatywą Spożywczą, dzikie zwierzęta w mieście...
Rajski ogród w Warszawie Pokaz filmu „Nasz rajski ogród” w reżyserii Mano Khali, dyskusja na temat inteligentnych sieci energetycznych, koncert Karpat Magicznych – to niektóre atrakcje nadchodzącego weekendu (4- 6 sierpnia) w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej. Wydarzenia stanowią część letniego programu Zielony Jazdów  
Zielony Jazdów. Letni program Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie W sobotę 21 lipca rozpoczyna się zorganizowany przez CSW cykl wydarzeń związanych z problemami zrównoważonego rozwoju i ekologii. Centrum wydarzeń będzie pawilon Rirkrita Tiravaniji zbudowany w otaczającym Zamek Ujazdowski parku. Program obejmuje m.in. wykłady, warsztaty kulinarne i koncerty