Architektura MuratorWydarzeniaPowstaje Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury

Powstaje Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury

Decyzją Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, dwie istniejące instytucje - Instytut Rozwoju Miast i Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa - mają zostać połączone w nową jednostkę wspierającą prace resortu.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Gmach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
Fot.: Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons

Według orzeczenia Ministerstwa, ze względu na podobieństwo między profilami działalności IRM i IGPiM, zapadła decyzja o połączeniu ich w Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury. Nowa organizacja ma być nowoczesną, specjalistyczną jednostką badawczą, zdobywającą i szerzącą wiedzę między innymi w zakresie szeroko rozumianego planowania przestrzennego, rewitalizacji i gospodarowania nieruchomościami. NIUiA ma wspomagać Ministerstwo w tworzeniu propozycji odpowiednich rozwiązań prawnych oraz prowadzić współpracę międzynarodową.

Przewiduje się, że NIUiA powstanie 1 stycznia 2018 r.

Instytucji nie należy mylić z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, powołanym w listopadzie br.

Międzynarodowe Targi Budownictwa Budma 2012 21. edycja targów odbędzie się pod hasłem Budownictwo przyszłości – Uwolnij swoją wyobraźnię. W programie nowatorski projekt Strada di Architettura ułatwi architektom dotarcie  do innowacyjnych materiałów i unikalnych rozwiązań technologicznych budownictwa jutra