Architektura MuratorWydarzeniaPrzestrzeń z perspektywą 60+. Innowacje dla seniorów

Przestrzeń z perspektywą 60+. Innowacje dla seniorów

Fundacja Laboratorium Architektury 60+ to jedna z pierwszych organizacji w Polsce, która zajmuje się problematyką osób starszych w kontekście architektonicznym. Wśród ich najnowszych przedsięwzięć jest wirtualna symulacja postrzegania miasta przez seniorów czy projekty domów dziennego pobytu.

Przestrzeń z perspektywą 60+. Innowacje dla seniorów
Testowanie Obiektywu 60+ podczas targów Media Tent III, które odbyły się w czerwcu 2016 roku w Gliwicach, fot. archiwum lab 60+

Według danych GUS w 2014 roku po raz pierwszy liczba osób 60+ była w Polsce większa niż młodych, poniżej 15 roku życia, i ten trend będzie narastać. Jedną z organizacji, która zajmuje się potrzebami seniorów w naszym kraju jest Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+), skupiająca naukowców, praktyków i dydaktyków, zajmujących się szeroko rozumianą problematyką starzenia się społeczeństwa w różnych skalach przestrzennych, od ujęcia planistycznego, poprzez zagadnienia architektoniczne, po projektowanie wnętrz i wzornictwo przemysłowe. Fundacja ściśle współpracuje z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który zapewnia jej wsparcie m.in. w zakresie podejmowanych działań i projektów. LAB 60+ wypracowuje własne metody projektowania dla osób starszych, uwzględniając zasady projektowania uniwersalnego i angażując ich w cały proces. Zwracamy uwagę nie tylko na funkcje bezpośrednio dotyczące seniorów, jak domy opieki czy uniwersytety trzeciego wieku, ale na wszystkie elementy środowiska zbudowanego, jak różnorodne formy zamieszkiwania czy obiekty usługowe – mówi inicjatorka Laboratorium Architektury 60+, architektka Agnieszka Labus.

Wśród projektów zrealizowanych przez fundację warto wymienić symulację postrzegania miasta przez osobę starszą, przygotowaną we współpracy z firmą 4Experience. Do tego celu wykorzystano specjalne gogle do wirtualnej rzeczywistości, nazywając je Obiektywem 60+. Symulacja zawiera trzy scenariusze, ukazujące m.in., jak przestrzeń miejską postrzega człowiek cierpiący na zaćmę i co się dzieje, kiedy tracimy orientację lub równowagę. Produkt, jako wspomagający proces projektowania z uwzględnieniem problemów osób starszych, przeznaczony jest głównie dla architektów i instytucji odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne. Obecnie fundacja ubiega się o środki na wdrożenie symulacji.

W ramach organizacji działa też Międzypokoleniowe Studio Projektowe LAB 60+. Na zlecenie Krajowego Instytut Gospodarki Senioralnej przygotowało ono m.in. przebudowę trzech placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych na terenie gmin Czorsztyn, Łapsze Niżne i Szczawnica. Inwestycja ma się zakończyć do 2019 roku (więcej na ten temat pisaliśmy tu). LAB 60+ zostało docenione już m.in. przez pierwszą w Polsce akademię start-upową dla kobiet – Girls go start up Academy, prowadzoną przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz Stowarzyszenie TOP500 Innovators przy współpracy ambasady Stanów Zjednoczonych, a także przez Komisję Europejską, która zamieściła je na mapie innowacyjnych laboratoriów Unii Europejskiej. Agnieszka Labus była jedną z prelegentek konferencji DiverCITY3, która odbyła się we Wrocławiu październiku ubiegłego roku.

Szpitale, opieka długoterminowa – jak projektować i z kim? [WIDEO] Publikujemy nagranie webinarium dla architektów „Szpitale, opieka długoterminowa – jak projektować i z kim?”. Najważniejsze wytyczne i wskazówki dla projektantów omawiają Jacek Andrzejewski, dyrektor rynków dystrybucyjnych w Arjo, oraz Jacek Blusiewicz z Blubim.
Matthias Hollwich: Pokochać starość Z Matthiasem Hollwichem, nowojorskim projektantem i autorem głośnej książki New Aging, o tym, czym naprawdę jest architektura dla seniorów rozmawia Agnieszka Labus, prowadząca Fundację Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+).
Miasta dla seniorów – raport ARUP. Jak projektować przestrzeń, by odpowiadała potrzebom starzejącego się społeczeństwa. W ciągu najbliższych 30 lat liczba osób po 60 roku życia wzrośnie dwukrotnie, przestrzegają eksperci ARUP i prezentują raport dotyczący strategii planowania miast dla seniorów.
Domy dla seniorów w Pieninach – nowy projekt fundacji LAB 60+ Na zlecenie Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej Fundacja LAB 60+ przygotowała projekt przebudowy trzech obiektów na tzw. domy dziennego pobytu. Wśród nich jest adaptacja dawnej plebani w Jaworkach koło Szczawnicy.