Architektura MuratorWydarzeniaRelacja z warsztatów A<24: cohousing w Gliwicach

Relacja z warsztatów A<24: cohousing w Gliwicach

Nasza redaktorka kolumny studenckiej Beata Tylec, uczestniczyła w ostatni weekend w warsztatach A<24: cohousing, zorganizowanych przez studenckie koło antyRAMA z Gliwic. Uczestnicy podczas warsztatów musieli się zmierzyć z pytaniami: Czy trudno założyć cohousing w Polsce? Z jakimi problemami muszą się zmierzyć przyszli cohouserzy w Polsce? Jakie potrzeby ma polska grupa cohouserów? O wynikach tej debaty możecie przeczytać w relacji z warsztatów, przygotowanej przez Agatę Filipowicz i Karolinę Fonfarę. Polecamy!

Relacja z warsztatów A<24: cohousing
Fot. Łukasz Harat

30 uczestników, 9 tutorów, 24 godziny pracy. 28 lutego i 1 marca w GCOP w Gliwicach odbyły się warsztaty projektowe dla studentów architektury zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe antyRAMA przy Politechnice Śląskiej. Tematem przewodnim było zaprojektowanie budynku dla wspólnoty cohousingowej w dawnym budynku ciastkarni w centrum Gliwic.

Warsztaty rozpoczęły się od debaty z udziałem sześciorga ekspertów (Dawida Cieślika, Anny Wolskiej, Michała Stangela, Mikołaja Szuberta-Tecla, Moniki Kłak, Aleksandra Krajewskiego) prowadzonej przez Pawła Jaworskiego. Skupiono się szczególnie na możliwości rozwoju cohousingu w polskich realiach. Zwrócono uwagę na brak regulacji prawnych dla tego typu form zamieszkiwania oraz trudności związane z finansowaniem tego typu przedsięwzięć. Podjęto próbę definicji osobowości mieszkańca wspólnoty.

Cohousing to proces – zdaniem Anny Wolskiej tworzenie wspólnoty nie kończy się w momencie wprowadzenia się mieszkańców do budynku. To zdanie przyświecało uczestnikom warsztatów. Ich zadaniem, poza zaprojektowaniem wnętrza kamienicy, była także dokładna analiza urbanistyczna miejsca i zbadanie potencjalnych relacji, które mogą wytworzyć się pomiędzy mieszkańcami wspólnoty oraz między wspólnotą a miastem.

Powstało 6 różnych koncepcji  stworzonych dla 30 postaci o różnym statusie majątkowym, aspiracjach, planach. Uczestnicy zmierzyli się z problemem strefowania części wspólnych, prywatnych, półprywatnych oraz publicznych, szukali właściwych proporcji w zależności od posiadanego kapitału i potencjału przestrzennego budynku. Organizatorzy mają nadzieję, że efekty warsztatów będą miały wpływ na popularyzację i rozwój idei cohousingu w Polsce.