Architektura MuratorWydarzeniaSARP Katowice: warsztaty charrette. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

SARP Katowice: warsztaty charrette. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

SARP Katowice oraz Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej zapraszają do udziału w warsztatach charrette „Grand Paris". Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 września

Grand Paris - warsztaty w Galerii Architektury, SARP Katowice
Grand Paris - warsztaty w Galerii Architektury, SARP Katowice

Grand Paris. Warszaty
Celem warsztatów jest zbadanie możliwości rewitalizacji terenów byłej kopalni „Paryż” w Dąbrowie Górniczej. Uczestnicy warsztatów przygotują kilka koncepcji przekształcenia i zagospodarowania  pokopalnianego terenu. Przygotowane warianty pozwolić mają na przygotowanie docelowego projektu zagospodarowania terenu. Warsztaty posłużą także zaangażowaniu w proces rewitalizacji społeczności lokalnej, najemców oraz środowiska architektów i specjalistów różnych dziedzin. Przeprowadzona wśród najemców terenu ankieta ma pomóc w ustaleniu spójnego planu rozwoju.

Warsztaty odbywać się będą w Galerii Architektury SARP oddział Katowice w dniach 10-13 października 2013. Prowadzone będą przy wykorzystaniu metody charrette, polegającej na zgromadzeniu w jednym miejscu przedstawicieli różnych środowisk, specjalistów i członków lokalnych inicjatyw, prawników, urbanistów, architektów, urzędników, artystów... Praca podczas warsztatów odbywać się będzie się w trzech interdyscyplinarnych grupach. Wytyczne wypracowane podczas warsztatów wykorzystane zostaną przez Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej w celu opracowania planu zagospodarowania terenu.

W Dąbrowie Górniczej, jak w wielu innych miastach Śląska, zamknięcie nierentownych kopalni i zakładów spowodowało utratę pracy przez znaczną część mieszkańców, a zarazem pojawienie się w mieście – zwłaszcza w śródmieściu – licznych obiektów poprzemysłowych. Wiele z nich znajduje się na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego „Paryż”,  która powstała przed stu laty w rezultacie połączenia mniejszych kopalń. Wśród postindustrialnych obiektów znajdują się miedzy innymi budynki z  XIX wieku i  lat międzywojennych XX stulecia.

Zgłoszenia; organizatorzy warsztatów proszą osoby zainteresowane udziałem w warsztatach o nadesłanie na adres grandparis2013@gmail.com do niedzieli 29 września 2013 (15.00):
- 2-3 prac (własnych projektów),
- kilku zdań o sobie z wyszczególnieniem roku oraz kierunku studiów,
- informację o stopniu znajomości j. angielskiego (w celu pracy w grupie z zagranicznym tutorem),
- danych teleadresowych,
Organizatorzy zapewniają zakwalifikowanym uczestnikom warsztatów nocleg w hostelu oraz wyżywienie.
Uczestnikami warsztatów mogą być studenci architektury, planowania przestrzennego, krajobrazu, designu, socjologii, kulturoznawstwa.

Tutorzy:

Magdalena Wrzesień
Architekt, urbanista, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette. Była stypendystka fundacji DAAD  na TU w Berlinie na Wydziale Planowania Miejskiego i Regionalnego. Wiceprezes Stowarzyszenia Odblokuj, projektantka w Pracowni Warszawy. Prowadzi zajęcia projektowe z urbanistyki na kierunku Architektura w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Laureatka nagrody Ministra Budownictwa.
www.odblokuj.org

Piotr Bujas
Architekt, projektant, badacz architektury (Architektura WAPK, Projektowanie ASP Kraków, Design i nowe media KASK Antwerp). Pracował naukowo w Katedrze Architektury Środowiskowej  WAPK oraz w zespołach i biurach w Holandii, Belgii i Polsce. Autor projektów nagradzanych  w międzynarodowych konkursach. Autor publikacji dotyczących architektury nowoczesnej,  specjalistycznej. W praktyce łączy pola projektowania i badań, gdzie interdyscyplinarność nie jest tylko uzasadnieniem działań w różnych skalach lecz metodą; od architektury, urbanistyki, przez komunikację i sztuki wizualne do strategii i projektowania alternatywnego. Od 2012 roku prowadzi  biuro projektowania i badań architektonicznych.

Bastian Kalmeijer
Urodzony w 1981, w Holandii.  Studiował na Willem de Kooning Art  Academy oraz na Academy of Architecture and Urbanism w Rotterdamie. Jest badaczem oraz tutorem w The Why Factory (www.thewhyfactory.com) – instytucie Uniwersytetu Technicznego w Delft w zespole analityków przyszłości miast. Jest doradcą strategicznym w A Lab (www.a-lab.nl)  – instytucie technologii i nowych mediów w Amsterdamie oraz współzałożycielem „Instability. We. Trust” (www.iwt.io) – kreatywnej pracowni architektoniczno-urbanistycznej.
www.thewhyfactory.com

Więcej informacji: www.sarp.katowice.plStacja Wisła. Park na kolejowych nieużytkach [WIDEO] Na terenie stacji towarowej na krakowskim Zabłociu powstaje właśnie park. Przyglądamy się propozycjom na jego zagospodarowanie i zwycięskiej koncepcji.
Produktywne miasta. Europan 14 Europan to międzynarodowy konkurs dla projektantów poniżej 40 roku życia, który odbywa się równocześnie w kilkudziesięciu europejskich miastach, także w Warszawie. Tym razem jego główne hasło brzmi Produktywne miasta, a prace można nadsyłać do 30 czerwca 2017 roku.