Architektura MuratorWydarzeniaSARP: oficjalne oświadczenie w sprawie Muzeum Sztuki Nowoczesnej

SARP: oficjalne oświadczenie w sprawie Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Przedstawiamy oświadczenie SARP w sprawie ogłoszenia przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie postępowania na wybór projektanta obiektu muzeum. Skład komisji został poszerzony o architektów, członków SARP: Tomasza Koniora, Macieja Miłobędzkiego i Magdalenę Staniszkis

Muzeum Sztuki Nowoczesnej: nowa siedziba na placu Defilad w Warszawie
Muzeum Sztuki Nowoczesnej: nowa siedziba na placu Defilad w Warszawie

OŚWIADCZENIE
Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) w następstwie ogłoszenia przez MSN postępowania na wybór projektanta, w toku wspólnych rozmów z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (MSN), oceniły sytuację wokół zamiaru wzniesienia obiektu muzeum na placu Defilad w Warszawie.

MSN ocenia, że po latach wysiłków z jego strony, możliwość realizacji rezultatów konkursu przeprowadzonego w 2007 roku – na skutek trwałego nierozwiązywalnego, w będącym do przewidzenia czasie, sporu prawnego pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a projektantem Christianem Kerezem – wyczerpała się. Czyni to przy tym szansę na wzniesienie obiektu muzeum na ich podstawie, za zapewnione na ten cel środki, nieosiągalnymi. MSN oraz SARP zgodnie ubolewają nad tymi faktami.

SARP przyjmuje z żalem do wiadomości stanowisko MSN, że w związku z niewygaśnięciem dalekosiężnych skutków efektu niezrealizowania umowy zawartej w następstwie rozstrzygniętego w 2007 roku konkursu powtórne zorganizowanie procedury konkursowej o wymaganej, ze względu na rangę obiektu i jego lokalizację w Warszawie, jakości sędziowania i uczestnictwa, jest – i długo będzie – nieosiągalne. W tej wyjątkowej sytuacji MSN, mając obecnie zapewnienie środków na wzniesienie budynku muzeum i będąc zdeterminowanym, by do tego doprowadzić oraz chcąc być zgodnym z polskim prawem zamówień publicznych, wybrało tryb negocjacji z ogłoszeniem jako metodę wyboru przyszłego projektanta obiektu muzeum i zdecydowało się go ogłosić.

SARP z przekonaniem stwierdza, że najwłaściwszą w przypadku obiektu Muzeum Sztuki Nowoczesnej – jak w każdym przypadku konkurowania w dziedzinie architektury – jest procedura konkursowa.

Wyjątkowość sytuacji czyni procedurę negocjacyjną opartą na kryteriach jakościowych za uzasadnioną – praktyką europejską, choć żałować trzeba, że nie polską – alternatywę przetargu, postępowania stosowanego nieumiejętnie na rodzimym rynku zamówień publicznych na usługi architektoniczne gdzie jakościowe kryteria oceny nie są używane, a środki publiczne wydawane są bez uwzględnienia jakości architektury wznoszonych obiektów.

MSN oraz SARP zgodnie oceniają, że, istnieje możliwość zmiany warunków w celu uzyskania możliwie szerokiego dostępu do toczącego się postępowania, a więc jego konkurencyjności, a także zapewnienia w jego ramach możliwie najwyższego stopnia profesjonalizmu oraz bezstronności oceny.

W tym celu opracowane zostaną zmiany do ogłoszenia, które zostaną upublicznione w najkrótszym możliwym terminie. Jednocześnie MSN zapewnia, że dochowa staranności w celu zapewnienia ochrony praw autorskich utworów architektonicznych ocenianych w toku postępowania.

Przedstawiciele środowiska architektonicznego o odpowiednich kwalifikacjach zostaną włączeni do współpracy w ramach istniejących procedur, w tym m.in. w celu weryfikacji kryteriów oceny ofert (w tym koncepcji) opisywanych w siwz.

W celu zapewnienia obecności w komisji oceniającej aplikacje (oferty) uprawnionych architektów w liczbie nie mniejszej niż 1/3 składu komisji, dla rozszerzenia już powołanego jej składu, Prezydium Zarządu Głównego SARP rekomenduje, a Dyrekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej powoła architektów: Tomasza Koniora, Macieja Miłobędzkiego oraz Magdalenę Staniszkis.

Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej         Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich
Joanna Mytkowska                                      Mariusz ŚcisłoOświadczenie zamieszczone zostało na stronie Stowarzyszenia Architektów Polskich pod adresem: http://www.sarp.org.pl/pliki/oswiadczenie_SARPiMSN.pdf

MSN w budowie: najnowsze zdjęcia z realizacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej Jest już prawomocne pozwolenie na budowę nowej siedziby teatru TR Warszawa według projektu biura Thomas Phifer and Partners. Tymczasem po sąsiedzku trwa realizacja gmachu  Muzeum Sztuki Nowoczesnej autorstwa tej samej pracowni. Prezentujemy najnowsze zdjęcia z placu budowy.
Prada nad Wisłą! W pawilonie MSN-u będzie ekskluzywny butik Już za dwa lata na placu Centralnym w Warszawie stanie gmach Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wiemy, jak zostanie wykorzystany wówczas pawilon Adolfa Krischanitza nad Wisłą. W obiekcie swój pierwszy butik w Polsce otworzy włoski dom mody Prada.
Pomnikomania: Warszawa w Budowie 2019 Stolica Polski jest pełna pomników: ikonicznych, zapomnianych, zburzonych, konkurujących ze sobą, bojowych, kanonicznych, nowych i wciąż antycypowanych. Kuratorzy 11. edycji festiwalu WWB proponują prototypy kolejnych
Punkt widokowy na placu Defilad: wyniki konkursu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ogłosiło wyniki konkursu na projekt tymczasowego punktu widokowego zlokalizowanego bezpośrednio przy placu budowy swojej nowo powstającej siedziby. Zwyciężyła praca przygotowana przez pracownię 94 Studio z Poznania.
Konkurs na projekt punktu widokowego na placu Defilad Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ogłasza konkurs na projekt punktu widokowego na placu Defilad. Prace mogą też składać studenci i absolwenci uczelni artystycznych.
Festiwal Warszawa w Budowie 2018 – Polska vs. sąsiedzi Jak wynika z danych Urzędu ds. Cudzoziemców, Polska jest drugim najchętniej wybieranym przez obcokrajowców państwem w Unii Europejskiej. Nie zawsze jednak czują się u nas dobrze. Tegoroczną edycję festiwalu Warszawa w Budowie poświęcono relacji między imigrantem a społecznością lokalną, przyjezdnymi a rdzennymi mieszkańcami, czyli najprościej rzecz ujmując, obcymi a swoimi. Główna festiwalowa wystawa czynna tylko do 11 listopada.