Architektura MuratorWydarzeniaWarszawa Powiśle 7 sierpnia: czym zajmują się urbaniści w Polsce?

Warszawa Powiśle 7 sierpnia: czym zajmują się urbaniści w Polsce?

Miesięcznik „Architektura-murator” serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Stacja Młoda Architektura. Gośćmi najbliższego wieczoru, pt. Czym zajmują się urbaniści w Polsce?, będzie wiceprezeska stowarzyszenia Odblokuj, projektantka w warszawskiej pracowni planowania przestrzennego Magdalena Wrzesień oraz architekt Artur Jerzy Filip, inicjator projektu Droga Kultury, który ma na celu zacieśnienie współpracy między instytucjami leżącymi na szlaku warszawskiej skarpy

Stacja Młoda Architektura, Warszawa Powiśle, 7 sierpnia 2013. Co robią w Polsce urbaniści?
Stacja Młoda Architektura, Warszawa Powiśle, 7 sierpnia 2013. Co robią w Polsce urbaniści?

Anonimowość odbiorców i twórców projektów urbanistycznych prowadzi do niewidzialności urbanistyki i braku zainteresowania tą dyscypliną. Odrodzenie planowania przestrzennego w Polsce wymaga między innymi zacieśnienia współpracy architektów z urbanistami – zwracali uwagę uczestnicy organizowanych w tym roku przez „Architekturę-murator" konfrontacji Młodzi do Łodzi. Nasi goście, również biorący w nich udział, odniosą się do tego problemu i spróbują  odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób planować przestrzeń, by żyło nam się lepiej i jak angażować mieszkańców w rożnego rodzaju projekty urbanistyczne.

Dla wszystkich gości przygotowaliśmy archiwalne numery magazynu "Architektura-murator".

Magdalena Wrzesień architekt, urbanista, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette. Stypendystka fundacji DAAD na TU w Berlinie na Wydziale Planowania Miejskiego i Regionalnego. Wiceprezeska stowarzyszenia Odblokuj, projektantka w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju. Prowadzi zajęcia z urbanistyki w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Artur Jerzy Filip w 2009 roku Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej obronił pracę magisterską dotyczącą skarpy warszawskiej i możliwości jej wyeksponowania w funkcjonalno-przestrzennej strukturze miasta. Od tego czasu angażuje się w działania społeczne mające na celu uświadomienie mieszkańcom znaczenia skarpy takie jak Kwartał Muzyczny czy Droga Kultury. Ten drugi projekt realizuje w ramach stypendiów przyznanych przez urząd m.st. Warszawy (2012, 2013) oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011). Równolegle pracuje jako projektant w pracowni urbanistycznej Aleksandra Chylaka oraz prowadzi zajęcia na WA PW.

Czekamy na Was 7 sierpnia 2013
w klubokawiarni Warszawa Powiśle
ul. Kruczkowskiego 3B
start: godz. 19.00

Kontakt: Anna Żmijewska: architektura_technika@murator.com.pl
Tomasz Żylski: architektura_red@murator.com.pl

Stacja Młoda Architektura, Warszawa Powiśle, 7 sierpnia 2013. Co robią w Polsce urbaniści?
Stacja Młoda Architektura, Warszawa Powiśle, 7 sierpnia 2013. Co robią w Polsce urbaniści?
Nowy zespół do spraw reformy planowania przestrzennego Marcin Brataniec, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Piotr Lewicki, Marek Piwowarski i Sylwia Widzisz-Pronobis to tylko niektórzy członkowie nowo powołanego zespołu, który wesprze Ministerstwo Rozwoju w opracowaniu projektu zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Planowanie po wrocławsku Nowe studium Wrocławia zawiera dziewięć dziedzin polityki przestrzennej miasta, określających wizję jego rozwoju m.in. w sferze przestrzeni publicznych, kompozycji i infrastruktury urbanistycznej czy dziedzictwa kulturowego. Szczególnie dużo miejsca poświęcono mieszkalnictwu i zrównoważonej mobilności.
Miasto – Myśli – Możliwości. Nowy cykl dyskusji o mieście w Muzeum Śląskim Hubert Klumpner, Yuval Fogelson czy Teddy Cruz i Fonna Forman to tylko niektórzy z ekspertów, którzy wezmą udział w przewidzianym na jesień cyklu dyskusji na temat innowacji w dziedzinie planowania przestrzennego i polityki miejskiej. Wydarzenie skierowane jest głównie do przedstawicieli samorządu, architektów i aktywistów, którzy biorą czynny udział w miejskich transformacjach.
Mikroprzestrzenie miejskie. Pilotaż planowania w małej skali Dzięki inicjatywie Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów na terenie województwa śląskiego rozpoczęto pilotaż mikroplanowania. W ramach przedsięwzięcia metamorfozie poddany zostanie między innymi plac Niepodległości w Rudzie Śląskiej.
Hubert Klumpner. Miasto dobrze wymieszane Od upadku komunizmu w Polsce minęło 28 lat, a Wasze miasta nadal mają modernistyczną strukturę. Strefowanie wyrasta z idei apartheidu, podziału na białych i czarnych, bogatych i biednych, samochody i pieszych. Jeżeli naprawdę chcemy zmienić system, architektura i planowanie powinny utorować drogę zmianom – z Hubertem Klumpnerem, współzałożycielem zespołu badawczo-projektowego Urban – ThinkTank przy ETH w Zürichu, o nowatorskich strategiach dla miast, w tym dla Warszawy, którą odwiedził w czerwcu podczas Affordable Housing Forum, rozmawiają Agata Twardoch i Jakub Heciak.
Notatki o planowaniu regionalnym Nie ulega wątpliwości, że regionalne planowanie przestrzenne znajduje się dziś w swoistej koncepcyjnej pustce. Nie wiemy, po co je uprawiać ani jak to robić – pisze Janusz Sepioł, Generalny Projektant Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, wskazując równocześnie metodę planowania, w której najważniejszym zasobem regionu staje się jego krajobraz