We Włochach powstanie nowe osiedle z mieszkaniami komunalnymi. Warszawa właśnie ogłosiła konkurs

i

Autor: Archiwum Architektury Budynek komunalny przy ul. Cyrulików w Rembertowie według konkursowego projektu 22Architekci, II nagroda

Osiedle mieszkaniowe

We Włochach powstanie nowe osiedle z mieszkaniami komunalnymi. Warszawa właśnie ogłosiła konkurs

2023-01-04 13:18

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wraz ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta organizują konkurs na zespół budynków z mieszkaniami komunalnymi i lokalami usługowymi. Nowe osiedle powstanie przy ul. 1 Sierpnia we Włochach.

Ogłaszając konkurs architektoniczny na osiedle z miejskimi mieszkaniami we Włochach stawiamy na atrakcyjność, jakość i funkcjonalność. Chcemy, by Warszawa dysponowała większą liczbą lepszych mieszkań, które będą bardziej dostępne – mówi Marlena Happach, architektka miasta. Zespół budynków komunalnych przy ul. 1 Sierpnia ma zostać tak zaprojektowany, aby mieszkańcy mieli łatwy dostęp do podstawowych usług, miejsc pracy, nauki, wypoczynku oraz kultury i rozrywki. Uczestnicy mają za zadanie przygotować koncepcję całego osiedla. W obiektach trzeba rozplanować do 300 mieszkań o powierzchni od 28 do 80 m². W parterach muszą znaleźć się lokale usługowe, a pod ziemią garaże. Projekt powinien też uwzględniać sposób zagospodarowania terenów zieleni.

Czytaj też: Budynek z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Cyrulików w Warszawie – wyniki konkursu |

W pracach konkursowych wymagane jest wprowadzenie takich rozwiązań jak zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstawania, np. poprzez system mikroretencji, zbiorniki i rowy chłonne; wykorzystanie wody deszczowej do podlewania zieleni; tworzenie oaz chłodu, miejsc zacienionych umożliwiających odpoczynek dla ludzi; zaplanowanie miejsc na ogrody społeczne; stosowanie technologii przepuszczalnych do utwardzenia terenu czy zielonych dachów i tarasów. Łączny koszt wykonania robót budowlanych na podstawie zwycięskiej pracy wyniesie maksymalnie 200 mln zł (wraz z kosztem dokumentacji projektowej i nadzorów autorskich).Na nagrody w konkursie władze miasta przeznaczyły łącznie 100 tys. zł. Za pierwsze miejsce przewidziano 50 tys. zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy. Druga nagroda wyniesie 30 tys. zł, a trzecia – 15 tys. zł. Pula na wyróżnienia wynosi 5 tys. zł.Funkcję przewodniczącego jury pełni architekt Zbigniew Maćków, przedstawiciel wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Wśród członków sądu znalazły się m.in. Monika Kryk, zastępczyni burmistrza dzielnicy Włochy i Wanda Stolarska, zastępczyni dyrektorki Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (BAiPP), a także eksperci zewnętrzni i przedstawiciele jednostek miejskich: Daniel Frąc (OW SARP), Błażej Hermanowicz (OW SARP), Danuta Kamińska (BAiPP), Małgorzata Moj (BAiPP), Beata Marczak-Wacławek (Biuro Polityki Lokalowej), Michał Niziński (Urząd Dzielnicy Włochy) i Beata Bejtman-Kuźmienko (Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta).

Konkurs jest rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich. Wnioski o dopuszczenie do udziału można składać do 30 stycznia. Więcej informacji oraz regulamin na stronie: architektura.um.warszawa.pl.

We Włochach powstanie nowe osiedle z mieszkaniami komunalnymi. Warszawa właśnie ogłosiła konkurs

i

Autor: Archiwum Architektury Teren planowanego osiedla komunalnego we Włochach; fot. serwis prasowy
We Włochach powstanie nowe osiedle z mieszkaniami komunalnymi. Warszawa właśnie ogłosiła konkurs

i

Autor: Archiwum Architektury Mapa terenu, na którym zaplanowano osiedle; fot. serwis prasowy

Metro w Warszawie wciąż się rozwija. Znasz wszystkie jego stacje? [QUIZ]

Pytanie 1 z 6
Która ze stacji metra w Warszawie znajduje się na zdjęciu?
metro

ZAPISZ SIĘ