Architektura MuratorWydarzeniaWestival – szczecińska sztuka architektury

Westival – szczecińska sztuka architektury

Ósmą edycję Westivalu w Szczecinie zorganizowano pod hasłem: Miasto – rzecz publiczna. Wśród wielu wydarzeń miały miejsce między innymi cztery wystawy architektoniczne, dwie konferencje, warsztaty, projekcje filmów, koncerty czy wreszcie alternatywne zwiedzanie miasta. Wszystko pod egidą szczecińskiego oddziału SARP, spięte w całość przez kuratora tej edycji Beatę Kuracińską – znaną w Szczecinie popularyzatorkę dizajnu i architektury – podsumowuje Marek Sietnicki.

Westival
JEDNYM Z WYDARZEŃ SZCZECIŃSKIEGO WESTIVALU BYŁA WYSTAWA POD HASŁEM SHARED CITIES – EUROPEAN PRIZE FOR URBAN PUBLIC SPACE 2014 – PREZENTACJA FINALISTÓW OŚMIU EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ W EUROPIE, FOT. BEATA KURACIŃSKA

Większość wydarzeń 8. edycji Westivalu – Sztuka architektury odbywała się w przestrzeni filharmonii – otwartej we wrześniu „ikony” Szczecina. Do osiągnięć październikowej imprezy można zaliczyć również „oswojenie” tego budynku. Była ona pierwszą, podczas której tak duża część przestrzeni filharmonii była na tak długi czas udostępniona do swobodnego penetrowania przez uczestników wydarzeń Westivalu.

A wydarzeń było sporo: cztery wystawy architektoniczne, jedna ekspozycja ilustracji związanych z architekturą, dwie konferencje naukowe, warsztaty architektoniczne, warsztaty dla dzieci, plebiscyt na obiekt – symbol przemian 25-lecia, projekcje filmów, koncerty czy wreszcie alternatywne zwiedzanie miasta. Wszystko pod egidą szczecińskiego oddziału SARP, spięte w całość przez kuratora tej edycji Beatę Kuracińską – znaną w Szczecinie popularyzatorkę dizajnu i architektury organizującą do tej pory m.in. festiwale dizajnu dla dzieci (Kids Love Design).

Hasło przewodnie Westivalu brzmiało MIASTO – RZECZ PUBLICZNA. Już na kilka dni przed rozpoczęciem właściwych wydarzeń w różnych punktach Szczecina zostały ustawione żółte ramy prowokujące do wchodzenia w przestrzeń miasta.

Pierwszym mocnym punktem programu było otwierające seminarium poświęcone różnym dziedzinom architektury związanym z działalnością profesora Adama Marii Szymskiego. Obchodził on w 2014 roku podwójny jubileusz – 70. urodziny i 45 lat pracy zawodowej. Do głównego hasła Westivalu odnosiła się wystawa Shared Cities – European Prize for Urban Public Space 2014, stanowiąca prezentację finalistów 8. edycji konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną w Europie, gdzie pokazywane były m.in. tereny rekreacyjne w Warszawie powstałe po prawej stronie Wisły („A-m” 9/2014), oraz międzynarodowe warsztaty z cyklu Wielkie projekty a renesans miast: Szczecin 2014 – Atrakcyjny Szczecin – Aleja Wojska Polskiego zorganizowane przez krakowskiego architekta Romualda Loeglera.

Choć w warsztatach i towarzyszącej im konferencji nie wzięli udziału zapowiadani wcześniej projektanci związani z pracownią Jana Gehla, lukę wypełnił godnie stały gość Westivalu Johan de Koning z Holandii oraz dwaj główni architekci Szczecina: architekt miasta Jarosław Bondar i czuwający nad całością festiwalu zastępca prezydenta Piotr Mync. Byli oni również organizatorami konkursu i wystawy Obiekt 25-lecia_SYMBOL PRZEMIAN. Konkurs wygrała bezapelacyjnie nowa filharmonia autorstwa Estudio Barozzi Veiga („A-m” 7/2014).

Podczas całego festiwalu odbywały się warsztaty dla architektów i studentów Stare Miasto dociera do bulwarów poświęcone tematowi powiązania przestrzennego nadodrzańskich bulwarów ze szczecińskim Podzamczem, przeprowadzone w interesującej formule współpracy w ramach zespołów doświadczonych architektów ze studentami.

Festiwalowe wydarzenia dopełniły jeszcze przegląd najlepszych prac dyplomowych pretendujących do Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP, wystawa twórczości profesora Szymskiego (więcej w dziale Polecamy, str. 6) oraz instalacja Bartłomieja AROBALA Kociemby Przestrzeń publiczna, przestrzeń wspólnej obecności.

Westival wzmacnia i konsoliduje środowisko szczecińskich architektów. Powinien być organizowany w jeszcze bardziej rozbudowanej formule otwartej na szerszą publiczność niezwiązaną ściśle zawodowo z architekturą.

Morskie centrum w Szczecinie Nieregularna forma obiektu, przypominająca bryłę statku, dynamizuje przestrzeń poprzez różne kierunki i kąty skosów ścian tworzących elewację – o projekcie autorstwa pracowni Piotr Płaskowicki Architekt pisze Jacek Droszcz.
Teatr Letni w Szczecinie Konstrukcja jest dynamiczna, ekspresyjna, śmiała i lekka. Wyróżnia się bardzo na tle podobnych obiektów zrealizowanych w ostatnich latach w Polsce – realizację projektu pracowni Flanagan Lawrence komentuje Dariusz Herman.
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie Biblioteka jako przestrzeń uwolniona ze ściśle zdefiniowanych funkcji i determinującej substancji ma być miejscem twórczej wymiany myśli – o realizacji Kokoprojekt pisze Katarzyna Gucałło.
Teatr Letni w Szczecinie po modernizacji: nowy amfiteatr na nowe czasy Zakończyła się przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie. Zależało nam na stworzeniu najlepszego amfiteatru pod względami akustycznymi oraz technologicznymi w Europie, a być może i poza nią. Gwarantujący wysoką jakość dźwięku, naturalnie wentylowany amfiteatr wpisuje się w nowy, postcovidowy model funkcjonowania obiektów kultury – tłumaczy architekt Jason Flanagan z londyńskiego biura Flanagan Lawrence, które odpowiada za modernizację.
Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie Jednym z wyzwań podczas modernizacji i rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie było wykonanie pierwszej w Polsce dociskowej ściany żelbetowej, która stanowiła zabezpieczenie obudowy wykopu, a także pełni funkcję fundamentu obiektu – pisze Romuald Loegler.
Westival Sztuka Architektury 2022 Jedenastego maja rozpoczyna się w Szczecinie Westival Sztuka Architektury 2022. Głównym wydarzeniem tegorocznej edycji jest wystawa „Młoda Polska”, na której zobaczymy jedenaście młodych pracowni architektonicznych wytypowanych przez kuratora Piotra Śmierzewskiego.