Architektura MuratorWydarzeniaWSA: warszawska uchwała krajobrazowa dobra, ale źle uchwalona

WSA: warszawska uchwała krajobrazowa dobra, ale źle uchwalona

Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę miasta na rozstrzygnięcie wojewody mazowieckiego w sprawie warszawskiej uchwały krajobrazowej. Uznał jednak, że treść uchwały jest zgodna z prawem, ale wymaga ponownych uzgodnień z konserwatorem zabytków i ponownego wyłożenia do publicznego wglądu.

WSA: warszawska uchwała krajobrazowa dobra, ale źle uchwalona
Rozwieszanie reklamy na jednym z budynków mieszalnych w Alejach Jerozolimskich w Warszawie, 2010; fot. Tomasz Żylski

Władze Warszawy otrzymały uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 8 grudnia 2020 roku, oddalającego skargę miasta na rozstrzygnięcie wojewody mazowieckiego, które uchyliło w całości uchwałę krajobrazową dla Warszawy. Na 57 stronach dokumentu sąd przeanalizował kilkanaście zarzutów sformułowanych przez wojewodę. Urzędnicy zapoznają się właśnie z obszernym uzasadnieniem wyroku. Decyzja co do dalszych działań miasta w tej sprawie ma zapaść pod koniec lutego. Choć wyrok WSA jest dla uchwały niekorzystny i odrzuca naszą skargę, muszę przyznać, że jego uzasadnienie jest wnikliwe i starannie przemyślane. W sprawach proceduralnych kierowaliśmy się dotychczasowym orzecznictwem i piśmiennictwem, jednak sąd ocenił je jako nieprawidłowe i przedstawił dość szeroką argumentację w tym zakresie. Przed nami analiza tej argumentacji i decyzja – czy przyjmujemy to rozstrzygnięcie do wiadomości i częściowo powtarzamy procedurę, czy też składamy od tego orzeczenia skargę kasacyjną do NSA – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Uchwała krajobrazowa dla Warszawy: ciąg dalszy nastąpi

Przypomnijmy: pod koniec lutego ubiegłego roku wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł (PiS) unieważnił w całości warszawską uchwałę krajobrazową. Jako powody swojej decyzji wymienił przede wszystkim pominięcie konsultacji społecznych po wprowadzeniu zmian wynikających z wyłożenia uchwały do publicznego wglądu oraz uzgodnień ostatecznego kształtu zapisów dokumentu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zakwestionował ponadto formułowanie przez uchwałę regulacji dotyczących szyldów w formie ażurowej lub w formie muralu, limitowanie liczby sytuowanych na danej nieruchomości nośników reklamowych oraz regulowanie takich parametrów reklam cyfrowych, jak pora wyświetlania czy technologia wykonania. Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście Dlaczego wojewoda unieważnił warszawską uchwałę krajobrazową?

Władze miasta złożyły skargę na to rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a ten pod koniec ubiegłego roku ją oddalił. Sąd uznał jednocześnie, że treść warszawskiej uchwały krajobrazowej jest zgodna z prawem, ale wymaga ponownych uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków i ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. Urząd m.st. Warszawy ma teraz dwa wyjścia: może złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego albo przyjąć do wiadomości wyrok sądu i po raz kolejny uzgodnić projekt uchwały z konserwatorem zabytków, a następnie wyłożyć go do publicznego wglądu i przekazać Radzie Miasta do ponownego uchwalenia.

Warszawska uchwała krajobrazowa: co zakłada projekt?

Warszawska uchwała krajobrazowa zakłada m.in. że nośniki reklamowe będą mogły być umieszczane jedynie na ślepych ścianach budynków oraz wzdłuż wyznaczonych ciągów komunikacyjnych. Ogranicza też możliwość sytuowania wyświetlaczy i ekranów reklamowych, przy czym wprowadza minimalne odległości między wolno stojącymi nośnikami a innymi elementami zagospodarowania terenu, takimi jak krawędź jezdni, budynek czy pomnik.

Nowe zapisy określają ponadto dopuszczalną wysokość i ażurowość ogrodzeń oraz wskazują materiały, z jakich powinny być wykonane. Uchwała wyklucza możliwość grodzenia osiedli z okresu PRL oraz wprowadza zapis, że współczesne osiedla nie będą mogły przegradzać ciągów pieszych. Swoimi regulacjami projekt obejmuje również szyldy. Zakłada m.in. że będzie można je umieszczać tylko w strefie parteru, ale pod warunkiem, że nie przesłonią wartościowych detali architektonicznych. Szczegółowy przewodnik po przepisach ustawy krajobrazowej można pobrać tutaj.

Dwie wieże w Międzyzdrojach: realizacja zgodna z MPZP?
Dwie wieże w Międzyzdrojach: realizacja zgodna z MPZP? Przy plaży w Międzyzdrojach mają stanąć dwie ponad 100-metrowe wieże. Inwestor dysponuje już prawomocnym pozwoleniem na budowę.
Warunki techniczne 2021: co nowego? Jakie zmiany wprowadzają nowe warunki techniczne 1 stycznia wchodzą w życie nowe warunki techniczne, które modyfikują m.in. wymagania cieplne względem dachów i ścian zewnętrznych. Jak wyglądają zmiany i co oznaczają w praktyce?
Dlaczego wojewoda unieważnił warszawską uchwałę krajobrazową? Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł (PiS) unieważnił w całości warszawską uchwałę krajobrazową. Dlaczego tak się stało? Jakie uzasadnienie podał wojewoda?
Ustawa krajobrazowa: Warszawa żegna reklamy! Ustawa krajobrazowa dla Warszawy przyjęta! 16 stycznia Radni Warszawy przyjęli ustawę krajobrazową. Jakie reklamy znikną z przestrzeni miasta, czy będzie można grodzić osiedla i czy mała architektura w stolicy doczeka się ujednolicenia?
Lex Deweloper uchwalona. Jak ustawa zmieni polskie miasta? Więcej mieszkań na gruntach rolnych i poprzemysłowych, każde nowe założenie z obowiązkowym konkursem. Sejm przyjął kontrowersyjną ustawę, mającą uprościć proces przygotowywania nowej inwestycji mieszkaniowej.
Specustawa mieszkaniowa po liftingu Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło nową wersję ustawy, w której zmieniono kluczowe zapisy. Czy to wystarczy, aby zyskała poparcie środowisk projektowych?  
"To sabotaż w stosunku do gmin" KPZK PAN o specustawie mieszkaniowej Komitet problemowy Polskiej Akademii Nauk nie zostawia suchej nitki na nowych regulacjach mających wspomóc realizację rządowego programu Mieszkanie +.