Architektura MuratorWydarzeniaWyniki konkursu na modernizację i rozbudowę dworca autobusowego w Kielcach

Wyniki konkursu na modernizację i rozbudowę dworca autobusowego w Kielcach

Rozstrzygnięto konkurs na modernizację i rozbudowę słynnego kieleckiego UFO. Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymali Marcin Kamiński i Bartosz Bojarowicz Architekci.

Wyniki konkursu na modernizację i rozbudowę dworca autobusowego w Kielcach
I nagroda - projekt: Marcin Kamiński Bartosz Bojarowicz Architekci

Dworzec autobusowy w Kielcach otwarto w 1984 roku. Budynek został zrealizowany według projektu architekta Edwarda Modrzejewskiego, inżyniera Jerzego Radkiewicza, Jeremiego M. Sieczkowskiego oraz inżyniera Mieczysława Kubali. Za jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań uważa się zaproponowany przez tego ostatniego wyspowy schemat komunikacji, w którym pojazdy poruszają się wokół dworca. Pomysł zdecydował o charakterystycznej, owalnej formie budynku. Jednoprzestrzenne wnętrze przekryto kopułą podtrzymywaną przez łukowate wsporniki, a wokół obiektu zaprojektowano przesłonięte wiatą stanowiska. W sierpniu 2016 roku ogłoszono konkurs architektoniczny na projekt modernizacji i przebudowy dworca. W jego warunkach zastrzeżono, że niepowtarzalna forma oraz schemat funkcjonalny budynku mają zostać zachowane.

Pierwsze miejsce w rozstrzygniętym 15 grudnia konkursie przyznano pracowni Marcin Kamiński Bartosz Bojarowicz Architekci z Kielc. Zwycięska praca zakłada podkreślenie charakteru obiektu jako wizytówki miasta oraz minimalną ingerencję w jego zewnętrzną formę. Inspiracją dla architektów były pierwotne założenia projektowe, również te niezrealizowane (np. ruchome schody w dworcowej hali). Zaproponowano przywrócenie transparentności bryły oraz złagodzenie niebiesko-żółtej kolorystyki. W nagrodzonej koncepcji pojawia się też szereg nawiązań do estetyki lat 60., m.in. w układzie sufitów podwieszonych oraz kulistych formach lamp i mebli. Ponadto usunięto punkty handlowe zakłócające komunikację wewnątrz dworca, a planowaną mediatekę zlokalizowano na antresoli. Funkcje związane z obsługą pasażerów, punkty gastronomiczne i sklepy przesunięto w kierunku środka i podzielono na dwie funkcje - związane z zakupami i informacją zlokalizowano wewnątrz, a poczekalnie z niezakłóconym wglądem na perony na zewnątrz. Zmieniono także lokalizację toalet - na zajmowanej przez nie powierzchni zaproponowano przestrzeń promocji miasta. Cały obiekt ma zostać dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W uzasadnieniu jury czytamy, że przedstawiona koncepcja architektoniczna najlepiej wypełnia założenia konkursu. Doceniono także rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, dobre rozwiązania kołowe i piesze oraz wysoki poziom warsztatu i profesjonalizm rozwiązań technicznych. Członkowie jury uznali także, że praca zachowuje klimat obiektu, a design lat siedemdziesiątych został twórczo zinterpretowany. Wśród zastrzeżeń znalazły się m.in. te dotyczące rozwiązania ściany kurtynowej i przeszklonych spoczników galerii, które uznano za niespójne z oryginalną estetyką dworca.

Drugą nagrodę w konkursie otrzymała duńska pracownia Gottlieb Paludan Architects i Paulina Adamczyk z Katowic, a trzecią MOKO Marta Frejda z Warszawy.

Cztery wyróżnienie równorzędne przyznano pracom nadesłanym przez pracownie:

- INTRO75 Artur Wiśniewski
- Litoborski+Maciniak Biuro Architektoniczne
- Anna Mleczko Architektura i Appetite Studio Anna Stawkowska
- Wiesław Michałek „Studio Projektowe i Wzorcownia NARADA”

Tagi:
Dworzec autobusowy Autorzy przebudowy nie zdecydowali się na maksymalną ochronę oryginalnych elementów dworca i pełen powrót do jego pierwotnych walorów czy też niezrealizowanych założeń. Zrezygnowali również z kształtowania nowych elementów w sposób dający iluzję, iż pochodzą z czasów, gdy obiekt powstawał.
Dworzec autobusowy w Kielcach: fotospacer po zmodernizowanym obiekcie Dobiega końca modernizacja dworca autobusowego w Kielcach według konkursowego projektu pracowni Kamiński Bojarowicz Architekci. Zobaczcie, jak ikona Kielc prezentuje się tuż przed otwarciem.
Dworzec autobusowy w Kielcach Najtrudniejszym wyzwaniem podczas przebudowy historycznego dworca autobusowego w Kielcach było zachowanie oryginalnej sylwetki budynku przy jednoczesnym dostosowaniu do współczesnych wymogów funkcjonalno-technicznych – piszą Marcin Kamiński i Bartosz Bojarowicz.
Przebudowa Teatru Żeromskiego w Kielcach – rozmowa ze Szczepanem Wrońskim i Moniką Lemańską z WXCA Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach otrzyma środki z funduszy norweskich na długo wyczekiwaną przebudowę swojej siedziby. O wyzwaniach związanych z modernizacją historycznego budynku, współpracy z użytkownikami i konserwatorem oraz projektowaniu z wykorzystaniem technologii BIM rozmawiamy ze współautorami koncepcji, Szczepanem Wrońskim i Moniką Lemańską z biura WXCA.
Dialog techniczny: Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach Główny Urząd Miar ogłosił „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach”. Termin składania zgłoszeń upływa 18.06.2019r.
1M3 2019 – ogólnopolskie warsztaty architektoniczne Kielecki odział SARP, Politechnika Świętokrzyska oraz Instytut Designu w Kielcach zapraszają do udziału w kolejnej edycji warsztatów 1M3. Tym razem uczestnicy odkrywać będą potencjał wikliny. Rejestracja tylko do 1 maja!