ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Budowa budynku Centrum Dialogu
dom mieszkalny, jednorodzinny, parterowy Dom Jednorodzinny

Budowa budynku Centrum Dialogu
Adres: Pl. Bł. Ks. Phm. Stefana W. Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń
Autor: Biuro Projektowe - Furmanek Aleksander, ul. Cyprysowa 40, 87-100 Toruń; mgr inż. arch. Aleksander Filip Furmanek (główny projektant) i mgr inż. arch. Andrzej Ryczek (wstępna koncepcja)
Współpraca: projektanci branżowi: mgr inż. Marian Zellma (konstrukcja), inż. Jan Jankowski (instalacje sanitarne), Andrzej Pluciński (instalacje elektryczne), inż. Henryka Michalska (drogi i ukształtowanie terenu) i mgr inż. arch. krajobrazu Ewa Szulc (zieleń); asystenci projektanta w branży architektura: mgr inż. arch. Patrycja Grzelińska, mgr inż. arch. Jagoda Modrakowska, mgr sztuki Magdalena Moskwa, mgr inż. arch. Agnieszka Radoszewska, mgr inż. arch. Katarzyna Zając i mgr inż. arch. Piotr Duda
Inwestor: Diecezja Toruńska Kościoła Rzymsko-Katolickiego z siedzibą w Toruniu przy ul. Łaziennej 18
Powierzchnia działki: 21308m²
Powierzchnia użytkowa: 4297 m²
Kubatura: 25366 m³
Projekt: 2006 – 2009
Realizacja: 2012

Dom Jednorodzinny dom mieszkalny, jednorodzinny, parterowy