ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Budynek mieszkalny wielorodzinny
Hala sportowa Muzeum Armii Krajowej

Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Głęboka/Wileńska Lublin
Autor: JPA-Jabłoński Pracownia Architektoniczna; Tomasz Jabłoński, Jadwiga Jabłońska, Michał Wysocki, Jarosław Gołębiowski, Marek Naja
Współpraca: współpraca: Łukasz Jabłoński
Inwestor: Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Powierzchnia działki: 15860m²
Powierzchnia użytkowa: 13300 m²
Kubatura: 77263 m³
Projekt: 2008 – 2009
Realizacja: 2011

Muzeum Armii Krajowej Hala sportowa