ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Centrum Handlowo - Rozrywkowe "SILESIA CITY CENTER" (2005r.) z rozbudową (2011r.)
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - Przebudowa zespołu obiektów powięziennych Budynek mieszkalno-usługowy "Kamienny Dom"

Centrum Handlowo - Rozrywkowe "SILESIA CITY CENTER" (2005r.) z rozbudową (2011r.)
Adres: Katowice, ul. Chorzowska 107
Autor: STABIL Sp. z o.o. arch.: Jacek Kuś, Tadeusz Orzechowski, Henryk Wilkosz, Jerzy Stysiał; OVE ARUP&Partners International Ltd. Sp.z o.o.; Koncepcja: BOSE International Planning and Architecture
Współpraca: arch.: Piotr Kozłowski, Magdalena Gwiazdowska - Konieczniak + zespół projektowy
Inwestor: TriGranit Development Corporation; NOWE CENTRUM Sp. z o.o.; Immofinanz Group
Powierzchnia działki: 215808m²
Powierzchnia użytkowa: 159651 m²
Kubatura: 1226819 m³
Projekt: 2004 – 2011
Realizacja: 2011

Budynek mieszkalno-usługowy "Kamienny Dom" Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - Przebudowa zespołu obiektów powięziennych