ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki
BRAMA Rozbudowa restauracji Mc Donald’s w Częstochowie

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki
Adres: Odeska 1 Białystok
Autor: Marek Budzyński Architekt sp.z.o.o., Marek Budzyński, Zbigniew Badowski, Krystyna Ilmurzyńska
Współpraca: Obraz na kurtynie pożarowej – Rafał Olbiński, Rzeźby na widowni – Dominik Wdowski, Rzeźba głowy Kompozytora na dachu – Teresa Murak, Szkło artystyczne w foyer – Tomasz Urbanowicz
Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Powierzchnia działki: 21820m²
Powierzchnia użytkowa: 12978 m²
Kubatura: 108000 m³
Projekt: 2005 – 2006
Realizacja: 2012

Rozbudowa restauracji Mc Donald’s w Częstochowie BRAMA