ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Sala sportowa w Pankach
Galeria Kaskada Centrum Giełdowe S.A., siedziba m.in. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Sala sportowa w Pankach
Adres: Panki k. Częstochowy, ul. Ogrodowa
Autor: isba Grupa Projektowa: Joanna Styrylska, Tomasz Boniecki, Joanna Giernadowicz, Andrzej Kloc
Inwestor: Gmina Panki
Powierzchnia działki: 21000m²
Powierzchnia użytkowa: 1953 m²
Kubatura: 15135 m³
Projekt: 2009 – 2009
Realizacja: 2011
Finalista konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
Komentarz redakcji:

Nagroda Ministra Sportu i Turystyki dla najlepszego obiektu rekreacyjno-sportowego 2000-2012

Centrum Giełdowe S.A., siedziba m.in. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Galeria Kaskada