ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z USŁUGAMI PRZY UL. STAWKI 8
'BUS WITH US' - aranżacja przystanków autobusowych Przebudowa i rewitalizacja części Muzeum Architektury we Wrocławiu

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z USŁUGAMI PRZY UL. STAWKI 8
Adres: UL. STAWKI 8, 00-193 WARSZAWA
Autor: ARÉ STIASNY/WACŁAWEK SP. Z O.O. / GRZEGORZ STIASNY, JAKUB WACŁAWEK
Współpraca: JANINA RYGIEL / Współpraca: GRAŻYNA PIÓRKO
Inwestor: SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA „WOLA"
Powierzchnia działki: 7216m²
Powierzchnia użytkowa: 16914 m²
Kubatura: 93623 m³
Projekt: 2010 – 2013
Realizacja: 2013
Opis autorski:

Budynek jest wypełnieniem ostatniego wolnego kwartału zabudowy między ul. Stawki a ul. Inflancką. Tworzy uporządkowaną pierzeję ulicy Stawki, wespół z zespołem wcześniej zaprojektowanych przez ARÉ dla "Echo Investment" budynków przy ul. Stawki, Pokornej, Inflanckiej tworzy nową miejską ulice łącząca ul. Inflancką i Dubois . Od strony zachodniej harmonizuje z budynkami szkół z lat 30-tych , tworząc publiczny wewnętrzny dziedziniec będący przedpolem zachowanego i odremontowanego przez władze miasta muru martyrologicznego kompleksu "Umschlagplatzu". Budynki zaprojektowano o podstawowej wysokości 8 kondygnacji. Od strony północnej podniesiono zabudowę do 13 kond. - jako dominantę przestrzenną i wysokościową. Do tej części budynku dobudowano później budynek o podobnej wysokości spółdzielni mieszkaniowej "Stawki". Pod wewnętrznym podniesionym o 1/2 kondygnacji dziedzińcem, półprywatnej przestrzeni rekreacyjnej mieszkańców, zlokalizowano duży 2-kondygnacyjny garaż. Całość budynku opracowano w betonowej cegle licowej, o kolorystyce podobnej do wcześniej zrealizowanych budynków, podobnie też zaprojektowano ciągnący się wzdłuż ulicy Stawki podcień zapraszający do lokali użytkowych parteru. W budynku umieszczono w hallach wejściowych kompozycje ceramiczne art. Krystyny Kaszuba-Wacławek. Na wewnętrznym dziedzińcu budynków zlokalizowano fontannę z rzeźbą dziewczynki z żółwiem autorstwa rzeźb. Zbigniewa Gosa.

Przebudowa i rewitalizacja części Muzeum Architektury we Wrocławiu 'BUS WITH US' - aranżacja przystanków autobusowych Lista zgłoszeń