ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z USŁUGAMI PRZY UL. STERNICZEJ 96/98/100
BRASSERIE WARSZAWSKA Otoczenie i dach Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z USŁUGAMI PRZY UL. STERNICZEJ 96/98/100
Adres: UL. STERNICZA 96/98/100, 01-350 WARSZAWA
Autor: ARÉ STIASNY/WACŁAWEK SP. Z O.O. / GRZEGORZ STIASNY, JAKUB WACŁAWEK
Współpraca: IZABELA BARTOSIK, JAN BAGIŃSKI / współpraca: ALICJA OSTAFIN / opracowanie: NATALIA BRZESKA, KATARZYNA GÓRALCZYK, MAGDALENA GÓRALCZYK, MACIEJ SAWICKI
Inwestor: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LAZUROWA"
Powierzchnia działki: 5218m²
Powierzchnia użytkowa: 12396 m²
Kubatura: 59673 m³
Projekt: 2012 – 2014
Realizacja: 2014
Opis autorski:

Dom przy Sterniczej jest rzeźbiarsko potraktowaną, poetycką bryłą skomponowaną na zasadach asymetrii rządzącej się naturalnymi prawami narzucanymi przez wewnętrzny program pomieszczeń. Modernistyczne, osiedlowe otoczenie narzuca specjalną estetykę architektury. Istniejące budynki osiedla z końca lat 70-tych XX wieku tworzą kontekst i klimat przestrzeni, którą nowy dom uzupełnia. Architektura niesie skojarzenia z atmosferą otwartych przestrzeni nowoczesnych terenów mieszkaniowych, ale też estetycznie próbuje wprowadzić nową jakość ukształtowania formy, jakość materiałów i dzisiejszy standard przestrzenny. Nowy budynek jest miejscem, z którego można poddać się magicznemu działaniu otwartości i demokratyczności otwartych, osiedlowych dziedzińców. Jest także kontynuacją i domknięciem przestrzeni, w którym istniejące i projektowane budynki uzupełniają swoje dobre cechy podnosząc atrakcyjność otaczających terenów. Dom jest rozczłonkowany na podłużne części, tworzące pierzeje ul. Sterniczej i ul. Rozłogi. Budynek dzieli się na wyraźnie części. Dwie dominanty o wysokości 9 kondygnacji znaczą narożniki skrzyżowań ulic. Pomiędzy nimi wstawiono części niższe, z których środkowa wycofana jest od ul. Sterniczej, aby zapewnić optymalne warunki skierowanym na te stronę mieszkaniom i wytworzyć otwartą na miejską ulicą nowa, publiczną przestrzeń wspólną. Środkowa wycofana wgłęb terenu część kompleksu przybliża mieszkańców do pięknie zagospodarowanego zielenią obszernego dziedzińca pomiędzy starszymi domami osiedla. Cześć niższa od ul. Rozłogi stanowi przejście przestrzenne od dominanty narożnika skrzyżowania ul. Rozłogi ze Sterniczą do niskiej zabudowy ul. Rozłogi. Partery budynku od strony otaczających ulic przeznaczono na usługi i powierzchnie handlowe. Ściany zewnętrzne domu tworzą rzeźbiarską, asymetryczną, bezpretensjonalną kompozycję inspirowaną elementami i detalami charakterystycznymi dla terenów osiedlowych. Bryłę budynku zatopiono w zieleni i rozdrobniono przestrzennie zabudowę, tak aby uniknąć przestrzennego wrażenia monotonii i zamknięcia w przestrzeni szerokiej ulicy. Na piętrach powtarzalnych rozlokowano lokale mieszkalne wokół klatek schodowych i windy. Są to lokale o zróżnicowanej strukturze. W hallach budynku umieszczono kompozycje ceramiki artystycznej art. Krystyny Kaszuba-Wacławek. W części klatek apartamenty rozmieszczone są na półpoziomach (na każdym ze spoczników). Dzięki temu na wyższych kondygnacjach cześć pomieszczeń posiada ponadstandardową wysokość tworząc zaskakujące przestrzenią lofty. Mieszkania wyposażono w dostawione w formie zewnętrznych wież loggie – tworzące rodzaj zewnętrznych pokoi. Dla mieszkań na ostatniej kondygnacji przewiduje się dachowe tarasy. Elewacje wewnętrzne loggii, zwieńczenia dominant wykonane są w dekoracyjnej okładzinie barwnych płyt w dwóch wzorzyście zestawianych odcieniach. Elementy fasad parteru i częściowo pierwszego pietra wykonano w okładzinie z szarozielonego kamienia.

Otoczenie i dach Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim BRASSERIE WARSZAWSKA Lista zgłoszeń