ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Całoroczne Centrum Sportowo-Rekreacyjne nad Jeziorem Ukiel , Plaża Miejska ( I etap )
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY "ZATORSKA 59" Kalinówka na Polesiu

Całoroczne Centrum Sportowo-Rekreacyjne nad Jeziorem Ukiel , Plaża Miejska ( I etap )
Adres: Olsztyn ul. Jeziorna 8
Autor: Dżus GK Architekci : Grzegorz Dżus ,Katarzyna Orzechowska-Dżus,Małgorzata Sender,Agnieszka Adamczyk,Tamara Zawadzka
Inwestor: Gmina Olsztyn
Powierzchnia działki: 120000m²
Powierzchnia użytkowa: 1462 m²
Kubatura: 5340 m³
Projekt: 2011 – 2012
Realizacja: 2014
Opis autorski: Inwestycja jest odpowiedzią na postulowane od wielu lat „ otwarcie Olsztyna na jeziora „ , w rezultacie czego , w mieście nazywanym stolicą krainy tysiąca jezior powstała m.in. największa w Polsce plaża nad śródlądowym zbiornikiem wodnym z całoroczną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną służąca nie tylko mieszkańcom miasta, ale dzięki nowej infrastrukturze hotelowej również całego regionu . W ramach inwestycji doprowadzono do niego nowy układ drogowy z pętlą autobusową i zlokalizowanymi na obrzeżach zespołami parkingowymi , a całość spięto ze ścieżkami pieszymi i rowerowymi miasta oraz nowo powstałymi wzdłuż brzegów jeziora , wokół którego zaprojektowano również trasy do nart biegowych . Mimo uwarunkowań własnościowych , przyrodniczych i technicznych głównej promenadzie zapewniono ciągłość na całym obszarze inwestycji , prowadząc ją częściowo po tafli jeziora , a główny z pomostów poza miejscem rekreacji , pełnić będzie funkcję jednego z przystanków tramwaju wodnego . Układ urbanistyczny plaży miejskiej zaprojektowano w oparciu o oś widokową głównego dojścia , której przedłużenie stanowi molo i zrealizowany wzdłuż niego budynek wypożyczalni sprzętu wodnego oraz służb ratunkowych . Wszystkie nowe obiekty odsunięto maksymalnie od brzegu , tak aby znacząco zwiększyć powierzchnię piaszczystej plaży , a jednocześnie ustawiono je prostopadle do tafli wody , celem otworzenia widoku na jezioro z głównych ciągów komunikacyjnych . W tym także celu obiekty zlokalizowane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego poprzecinano ciągami pieszymi , ograniczając do niezbędnej ich kubaturę , a kształt wpasowując w istniejący drzewostan . Dachy części z nich dla zwiększenia powierzchni wypoczynkowej i zapewnienia użytkownikom atrakcyjnej panoramy na jezioro otrzymała formę tarasów . Mimo zróżnicowanego układu terenu , do wszystkich obiektów oraz funkcji zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych , rezygnując z podnośników mechanicznych jako nienadających się dla tego typu całorocznej infrastruktury i projektując układ stałych ramp oraz odpowiednie spadki nawierzchni . Tego typu pochylnię pozwalającą nie tylko dostać się do wypożyczonego jachtu czy kajaku , ale nawet dojechać na stanowiska łodzi ratunkowych jakie posiada wzdłuż elewacji budynek wypożyczalni . Dla wszystkich elementów zagospodarowania poszukiwano takich form i rozwiązań materiałowych , które w związku z funkcją całego założenia będą nie tylko trwałe , ale i stosunkowo tanie w utrzymaniu . Dlatego większość elementów pokryto naturalnym drewnem , kamieniem lub naturalną roślinnością co sprawia że wszystkie one będą się starzeć w sposób szlachetny i przez wiele lat pozwolą na zachowanie estetycznej formy i faktury , a ich ewentualne przetarcia , naturalne zużycie czy zmiana formy roślinności nie będą obniżać ich estetyki . Jednocześnie mimo warunków klimatycznych część obiektów całorocznych zaprojektowano jako nieogrzewane i wentylowane jedynie grawitacyjnie , poprzez ażurowe ściany i żaluzjowe nadbudowy . Aby uniknąć ich przegrzewania wkomponowano je w otaczający i projektowany drzewostan , a dachy poza typową izolacją pokryto naturalną zielenią . Funkcję niemal wszystkich obiektów zdefiniowano w ten sposób, że posiadają one maksymalne przeszklenia w postaci rozsuwanych w okresie letnim ścian z ekspozycją północną i od strony jeziora co powoduje, że nie wymagają klimatyzacji . Również bryła nieogrzewanego magazynu dla jego optycznego zmniejszenia i wyeksponowania przechowywanego na tafli jeziora sprzętu wodnego została całkowicie przeszklona . Poza efektem estetycznym , gdzie magazynowane łodzie cały czas znajdują się nad lustrem wody , jest to dodatkowo rozwiązanie ułatwiające odnalezienie i jednoznaczną identyfikację funkcji obiektu . Wszystkie elementy we wnętrzach również zrealizowano z materiałów o dużej odporności stosowanych standardowo na zewnątrz jak : laminaty elewacyjne , stal nierdzewna , beton , vitrolity tak aby nieogrzewane pomieszczenia odporne były nie tylko na akty wandalizmu ale i duże wahania temperatur w skali roku . Z tych samych powodów dobrano dla realizacji każdego z elementów odpowiednie gatunki drewna m.in. dla najbardziej narażonych na zniszczenia tarasów , ławek , stanowisk ratowniczych zastosowano tzw.„drewno żelazne” , czyli azobe . Budynek służb ratunkowych i wypożyczalni sprzętu wodnego , którego smukły kształt dopełnia główną oś widokową i który ze względu na swoją funkcję zlokalizowany został na tafli jeziora , wyposażono w dwupoziomowe pomosty . W jednym miejscu i zupełnie niezależnie zlokalizowano specjalistyczne stanowiska dla formacji zabezpieczających plażę i funkcję rekreacyjną dla mieszkańców . Poziom górny jako obszernym taras widokowy pozwala na organizowanie imprez publicznych i obserwację zawodów sportowych na tafli jeziora , a jednocześnie stanowi osłonę pomostu dolnego ze stanowiskami dla jednostek służb ratowniczych . Drewniany ekran łączący oba pomosty , ze względu na kierunek wiatrów stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla cumujących tu jednostek i przygotowujących się drużyn ratowniczych . Na tej kondygnacji zlokalizowano również slip pozwalający wodować jednostki bezpośrednio z budynku . Wyższe w większości przeszklone kondygnacje mieszczą pomieszczenia obserwacyjne i szkoleniowe dla służ związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa , zaś ściany pełne pomieszczeń pomocniczych pokryto białym , identycznym jak kadłuby cumujących tu łodzi laminatem . Uzupełnieniem drewnianych tarasów i platform wypoczynkowych są meble miejskie w formie ławek i leżaków zgrupowanych wzdłuż promenady od strony plaży również wykonanych z naturalnego drewna . Powiększają one przestrzeń plażową , a jednocześnie część z nich funkcjonuje w powiązaniu ze zlokalizowaną w ich sąsiedztwie gastronomią . Podłużne siedziska z bloków kamienia wpasowanego w wielkoformatowe płyty promenady zacienione są , rozpinanym pomiędzy budynkami w sezonie letnim , żaglowym zadaszeniem . Ich kompozycja wraz z oświetleniem terenowym jest kontynuacją przyjętego układu urbanistycznego. Lokalizacja i skala inwestycji spowodowały , że od początku bardzo duży nacisk położono na projekt gospodarki zielenią i ochronę wód . Poza tym że Jez. Ukiel jest największym z 16 olsztyńskich jezior i poprzez połączenie ciekami wodnymi z kilkoma innymi jeziorami wchodzi w skład skomplikowanego układu hydrologicznego , to dodatkowo znajdują się tu liczne ujęcia wody pitnej dla miasta . Z tego powodu jednym z priorytetów , przy poprawie warunków sanitarnych na tym obszarze , była ochrona jego cennych walorów przyrodniczych . Projektowana zagospodarowanie , a jest to tylko w ramach samej plaży 7 budynków , częściowo została wkomponowana w skarpy , a ich kształt wpisany w istniejący i podlegający ochronie drzewostan . Nowe nasadzenia zarówno zieleni niskiej , jak i wysokiej uzupełniają go i podkreślają zaprojektowany układ kompozycyjny , w tym stworzone główne osie widokowe na jezioro. W sezonie letnim naturalna zieleń nie tylko stworzy naturalną kompozycję i oprawę założenia, ale również uformuje bariery izolacyjne parkingów i funkcjonującego w sezonie skateparku czy miejsca koncertów oraz pokryje tereny rekreacyjne wokół plaży , a z upływem czasu również stalowe siatki elewacji budynków. Kilkanaście tysięcy osób które latem dziennie odwiedzają plażę , teraz poza powiększonymi terenami do plażowania , tarasami i platformami wypoczynkowymi , będzie mogło korzystać z 8 boisk do siatkówki plażowej , koszykówki , placów zabaw , linarium , parku wodne itp. Jest to miejsce gdzie już w momencie otwarcia zorganizowano festiwal muzyczny , odbywają się regaty , a na przekazanym obecnie do użytkowania obszarze poza licznymi imprezami plenerowymi odbędą się w tym roku m.in. Mistrzostwa Świata w Siatkówce Plażowej . Na terenie plaży w sezonie zimowym funkcjonuje , uruchomione jeszcze przed końcem inwestycji , sezonowe ( dla zwiększenia powierzchni terenów do plażowania ) lodowisko . Wzdłuż głównych tras rowerowych zaprojektowano nartostrady , zaś w zachodniej części kompleksu , wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu zrealizowano snow-park połączony z działającym latem skateparkiem . Całość funkcji uzupełniają restauracja , kawiarnie , wypożyczalnie sprzętu sportowego dostosowanego do pory roku i zlokalizowane w różnych punktach nabrzeża całoroczne zespoły szatniowe . Zrealizowany zespół plaży miejskiej jest fragmentem prawdopodobnie pierwszej w kraju próby objęcia w całości kompleksowym projektem tak dużego zbiornika wodnego i realizacja tak różnorodnej , całorocznej infrastruktury sportowej rekreacyjnej , która nie tylko w zasadniczy sposób zmieni znaczny obszar miasta, ale również stanowić będzie istotny element dla podniesienia atrakcyjności Olsztyna jako miasta turystycznego .

Kalinówka na Polesiu BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY "ZATORSKA 59" Lista zgłoszeń