ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Pawilon plażowy nad Wisłą w Warszawie
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie / WNĘTRZE Budynek biurowy Asinit

Pawilon plażowy nad Wisłą w Warszawie
Adres: ul. Wybrzeże Szczecińskie 1
Autor: Ponadto grupa projektowa/ Maja Matuszewska, Aleksandra Krzywańska, Katarzyna Szpicmacher
Współpraca: PRO ARTE 11/ Jerzy Grochulski, Stanisław Stefanowicz
Inwestor: Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Powierzchnia działki: 9967m²
Powierzchnia użytkowa: 1310 m²
Kubatura: 5264 m³
Projekt: 2010 – 2014
Realizacja: 2014
Opis autorski: Projekt pawilonu plażowego nad Wisłą, stanowiącego zaplecze dla plaży Poniatówki w Warszawie został wyłoniony w 2010 roku w otwartym konkursie organizowanym przez Sanitec Koło Sp. z o.o., pod patronatem Zarządu Mienia m. st. Warszawy. Głównym zadaniem uczestników było wpisanie obiektu toalety publicznej w naturalny krajobraz Wisły warszawskiej oraz uwzględnienie w rozwiązaniu projektowym zmienności stanu wód w cyklach rocznych i wieloletnich na terenach zalewowych. Konkurs wygrały studentki architektury z Warszawy – Aleksandra Krzywańska, Maja Matuszewska i Katarzyna Szpicmacher, dalsze etapy prac projektowych zostały przebiegały we współpracy z pracownią architektoniczną Pro Arte 11. Obiekt znajduje się na terenie międzywala Wisły. Rzeka wraz z lasami łęgowymi w granicach Warszawy jest fragmentem „ptasiego” obszaru NATURA 2000 “”Dolina Środkowej Wisły”. Projektowana zabudowa stanowi uzupełnienie programu plaży nadwiślańskiej, łączącej się z naturalnym i nienaruszonym znacząco przez człowieka terenem lasów łęgowych. Program budynku w stosunku do założeń konkursowych został poszerzony o kawiarnię i zagospodarowanie terenu miedzy ulicą Wybrzeże Szczecińskie, a rzeką Wisłą w Warszawie. W rezultacie spełnia funkcję zaplecza dla plaży na wysokości Stadionu Narodowego. Zabudowę zaprojektowano w układzie dwóch pawilonów połączonych ze sobą systemem ramp, schodów, placyków i tarasów widokowych tworzących drewnianą taśmę. Budynek jest dwukondygnacyjny, posadowiony na palach, wyniesiony ponad poziom plaży i pełni funkcję łącznika między poziomem ambony od strony ulicy a plażą nadwiślańską. Została zapewniona możliwość podnoszenia rampy rekreacyjnej łączącej płytę parteru z poziomem terenu, dzięki czemu obiekt nie jest narażony na negatywne skutki powodzi. Na poziomie terenu umieszczono demontowalne prysznice z przebieralniami funkcjonujące sezonowo. Zespół sanitarny znajduje się w pawilonie południowym na poziomie “0”. Zlokalizowane zostały tam: toaleta damska, toaleta męska, pokój dziecka, toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wypożyczalnia sprzętu plażowego. Kawiarnia mieści się w pawilonie północnym. Część przeznaczona dla gości jest z dwóch stron przeszklona. Rozsuwane panele szklane zapewniają możliwość podziwiania pięknej panoramy nadwiślańskiej z jednej strony i Stadionu Narodowego z drugiej. Latem użytkownicy mogą cieszyć się bezpośrednim kontaktem z wnętrza kawiarni i tarasu widokowego z największym atutem prawobrzeżnemu brzegu Wisły - lasem łęgowym.

Budynek biurowy Asinit Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie / WNĘTRZE Lista zgłoszeń