ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
 
Przebudowa i rewitalizacja części Muzeum Architektury we Wrocławiu
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z USŁUGAMI PRZY UL. STAWKI 8 BRASSERIE WARSZAWSKA

Przebudowa i rewitalizacja części Muzeum Architektury we Wrocławiu
Adres: Bernardyńska 5, Wrocław
Autor: ARCH_IT / Piotr Zybura, Iga Peruga, Marian Misiak
Współpraca: Aleksandra Górecka, Olga Horwat, Paweł Szyport, Marcin Tobiasz
Inwestor: Muzeum Architektury we Wrocławiu
Powierzchnia użytkowa: 1700 m²
Projekt: 2014 – 2014
Realizacja: 2014
Opis autorski: Pierwszy etap przebudowy i rewitalizacji wnętrz Muzeum Architektury we Wrocławiu – znajdującym się w zabytkowym pobernardyńskim zespole klasztornym z XV wieku - trwał od kwietnia do lipca 2014 roku i miał za zadanie przystosować obiekt do współczesnych wymogów wystawienniczych i aktualnych potrzeb użytkowych. W ramach realizacji przebudowana została strefa wejściowa muzeum, którą przystosowano m.in. dla potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez montaż windy oraz wykonanie nowego zespołu toalet. W tym obszarze także dokonano istotnej zmiany w organizacji przestrzeni i ruchu zwiedzających poprzez maksymalne otwarcie obszaru hallu głównego i wykonanie charakterystycznej, dominującej formalnie zabudowy meblowej gromadzącej dotychczas rozsiane funkcje: księgarnię, kasę i informację oraz stanowisko ochrony obiektu na jednej ze ścian. Kolejnym krokiem była modernizacja wnętrza kościoła, czyli głównej przestrzeni ekspozycyjnej muzeum. W ramach rewitalizacji uporządkowano i powiększono przestrzeń ekspozycyjną poprzez usunięcie wszelkich zbędnych elementów oraz wprowadzenie wijącej się pomiędzy nawami ściany. Przebudowano jednocześnie wejście na wyniesione przebiterium i wprowadzono w miejsce istniejących schody amfiladowe, łączące przestrzeń naw i przebiterium. Nową, zamkniętą formę otrzymał archi-box, czyli przestrzeń prezentacji najciekawszych zjawisk we współczesnej architekturze, oraz antresola dedykowana wystawom Galerii Jednego Projektu. W kościele zmodernizowano również niezbędne instalacje, zamontowano nowoczesny system zaciemniania okien i nowy system oświetleniowy tak aby uzyskać optymalne warunki oświetleniowe dla ekspozycji eksponatów. Równolegle we wszystkich przestrzeniach wystawienniczych) Muzeum Architektury wprowadzono nowy system identyfikacji przestrzennej (także tych poza zakresem pierwotnego opracowania. Prosty i klarowny system identyfikacji wizualnej stanowi integralną część rozwiązań architektonicznych i scala estetycznie obszary muzeum z różnych epok i o różnym poziomie zainwestowania. System identyfikacji przestrzennej został opracowany z wykorzystaniem historycznego logotypu Muzeum Architektury i w nawiązaniu do charakterystycznego rzutu zespołu, którego graficzna reprezentacja stanowi element bazowy systemu. Planowane jest stopniowe rozszerzenie systemu na drukowane materiały promocyjne w celu stworzenia homogenicznego wizerunku muzeum. Projekt i realizacja charakteryzuje się minimalistyczną estetyką i kontrastem pomiędzy elementami „obcymi” a pierwotną substancją zabytkową. Charakter i zakres możliwych ingerencji został przeprowadzony w ścisłym porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Całość przedsięwzięcia została zrealizowana przy wyjątkowo skromnym, właściwym dla instytucji kultury, budżecie jednakże – zdaniem wielu zwiedzających – pozwoliła na nowo odkryć potencjał wnętrz historycznego kompleksu, który został utracony poprzez większe lub mniejsze przebudowy i ingerencje ad hoc prowadzone w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.

BRASSERIE WARSZAWSKA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z USŁUGAMI PRZY UL. STAWKI 8 Lista zgłoszeń