Fiszer Atelier 41

Fiszer Atelier 41

Absolwent Politechniki Gdańskiej (dyplom 1959) Stanisław Fiszer odniósł największy sukces spośród setek polskich architektów, którzy wyemigrowali do Francji w latach 60. Jego projekty noszą wyraźne cechy postmodernizmu, z tendencją do scenograficznych gestów i monumentalnych podziałów. Nurt ten reprezentują m.in.: gmach francuskich Archiwów Narodowych (1988) czy zabudowa paryskiego placu Châlon (1997, „A-m” 1/98). Dziś pracownia Fiszer Atelier 41 działa z powodzeniem w Paryżu i w Warszawie. Uwieńczeniem powrotu Stanisława Fiszera na polską scenę architektoniczną (1997) była realizacja gmachu Centrum Giełdowego w Warszawie (wraz z A.M. Chołdzyńskim, 1999, „A-m” 9/00) oraz Honorowa Nagroda SARP (2000). Ostatnim dużym sukcesem jest zwycięstwo w konkursie na reprezentacyjne centrum Gdyni (2008) oraz modernizacja Arkad Kubickiego pod Zamkiem Królewskim w Warszawie („A-m” 5/09). W realizacji są obecnie obiekty mieszkaniowe w Warszawie oraz siedziba Grupy Głównej Telekomunikacji Polskiej w Warszawie.

Fiszer Atelier 41
ul. Sienkiewicza 4/10b
00-015 Warszawa
tel. 22 6928686
fax 22 8282499
e-mail: [email protected]
www.fiszer41.com

Nasi architekci

Stanisław Fiszer