Redakcja

2022-01-01 10:23

Miesięcznik, ukazuje się od 1994 roku. Otrzymał Honorową Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne dokonania w dziedzinie upowszechniania kultury, a także 32 nagrody i wyróżnienia za grafikę okładek.

Redakcja:

Redaktor naczelny: Artur Celiński

Sekretarka redakcji: Magdalena Mojduszka, [email protected]

Kierowniczka działu Technika, Wnętrza: Anna Żmijewska, [email protected]

Fotoedytorka: Kateryna Reshetniak, [email protected]

Wydawca online: Karol Kobos

Tłumaczenia: Małgorzata Sochańska-Kumor

Stali współpracownicy: Monika Arczyńska, Bartek Barczyk, Andrzej Bulanda, Jakub Certowicz, Marcin Czechowicz, Antoni Domicz, Hanna Faryna-Paszkiewicz, Jarosław Kołton, Wiktor Kowalski, Wojciech Kryński, Piotr Lewicki, Maciej Lulko, Kazimierz Łatak, Krzysztof Mycielski, Daniel Rumiancew, Juliusz Sokołowski, Michał Stangel, Justyna Swoszowska, Hanna Szukalska, Dariusz Śmiechowski, Hubert Trammer, Tomasz Zakrzewski, Krzysztof Zięba, Tomasz Żylski

Korespondenci lokalni: Tomasz Głowacki (woj. dolnośląskie), Szymon Muszyński (woj. kujawsko-pomorskie), Tomasz Michalak (woj. lubelskie), Katarzyna Gucałło (woj. lubuskie), Dawid Hajok (woj. małopolskie), Grzegorz Stiasny (woj. mazowieckie), Małgorzata Adamowicz-Nowacka (woj. opolskie), Michał Święciński (woj. podkarpackie), Milena Wiercińska (woj. podlaskie), Daniel Załuski (woj. pomorskie), Agata Twardoch (woj. śląskie), Wojciech Gwizdak (woj. świętokrzyskie), Piotr Marciniak (woj. wielkopolskie), Marek Sietnicki (woj. zachodniopomorskie)

Ambasadorowie „A-m”: Weronika Adamek (PŚk), Hanna Batyńska (PW), Bartłomiej Bogucki (KAAFM), Dominika Cieplak (PK), Maciej Czekański (SANS), Ewelina Kałużna (WSEiZ), Patrycja Margazyn (PANS), Kornelia Markuszewska (UZ), Zuzanna Matuszna (PK), Patryk Prychodko (PŚ), Agnieszka Przybylska (SANS), Wioleta Rał (PO), Emilia Skuza (PP), Aleksandra Szębara (PWr), Klaudia Szóstak (PBś), Anna Urbaniak (PPUZ),Agnieszka Wajs (AŚ), Anthony Weineis (WSEiZ)

Opieka artystyczna, skład i łamanie: Piotr Śliwiński

Druk: Zapolex sp. z o.o.

Adres redakcji:

ul. Dęblińska 6

04-187 Warszawa

+48 22 590 50 00

[email protected]

www.architektura.murator.pl

Niezamówionych materiałów redakcja nie zwraca, a w razie opublikowania, zastrzega sobie prawo do ich skracania. Za treść ogłoszeń redakcja ponosi odpowiedzialność w granicach wskazanych w ust. 2 art. 42 ustawy Prawo prasowe.

© Copyright by TIME SA.

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody Wydawcy jest zabroniony. Wydawca zabrania bezumownej sprzedaży numerów bieżących i archiwalnych miesięcznika „Architektura-murator”. Działanie wbrew powyższemu zakazowi skutkuje odpowiedzialnością prawną.

Wydawca:

TIME SA

ul. Jubilerska 10

04-190 Warszawa

www.grupazpr.pl

Prezes zarządu i dyrektor generalny: Katarzyna Białek

Wiceprezesi: Piotr Cichocki, Tomasz Krawczyk

Biuro Reklamy Prasa, Internet:

Dyrektor Biura Reklamy: Anna Sobota

Dyrektor Działu Budowa i Wnętrza: Rafał Arak

Koordynator sprzedaży reklam: Krystyna Brzozowska

+48 602 291 597

[email protected]

Dział marketingu: Alicja Szydłowska

+48 694 404 118

[email protected]

Dyrektor produkcji i dystrybucji: Małgorzata Kuźma

Prenumerata:

Biuro Obsługi Klienta Wydawcy:

[email protected]

+48 22 590 55 55, +48 801 322 555

Poczta Polska:

urzędy pocztowe na terenie całego kraju

Sprzedaż projektów gotowych:

+48 22 590 55 55+48 22 590 52 33

[email protected]

www.projekty.murator.pl