OVO Grąbczewscy

OVO Grąbczewscy

Katowicka pracownia OVO Grąbczewscy Architekci jest znana przede wszystkim ze współautorstwa wielokrotnie nagradzanego Pawilonu Paleontologicznego w Krasiejowie (2006). Barbara i Oskar Grąbczewscy, laureaci nagrody Europe 40 Under 40 2009 konsekwentnie budują swoją pozycję, wygrywając w konkursach na budynki publiczne: Centrum Sportowo-Rekreacyjne i Kulturalno-Oświatowe w Kórniku (konkurs 2006, realizacja 2010), Ośrodek Zdrowia, Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach (konkurs 2007, realizacja 2010) czy Centrum Administracyjne Gminy Wielka Wieś (konkurs 2010, realizacja 2013-2015). Dyscyplina formalna i funkcjonalna widoczna w tych projektach kontrastuje z eksperymentalnym charakterem Muzeum Ognia w Żorach (projekt 2009-2011, realizacja 2010-2014) czy z największym w Europie budynkiem zaprojektowanym w nurcie ekoarchitektury – Muzeum Kultur Świata Yatenga w Żorach (z M.M.Kołakowskim, projekt 2008).

OVO Grąbczewscy
Architekci
ul. Małopolska 2/4
40-737 Katowice
tel. 605830746
e-mail: [email protected]

Nasi architekci

Barbara Grąbczewska

Oskar Grąbczewski