Architektura MuratorStudenciIn Spatio Futuro – przyszłe szanse oraz wyzwania europejskich miast i regionów

In Spatio Futuro – przyszłe szanse oraz wyzwania europejskich miast i regionów

Koła Naukowe Gospodarki Przestrzennej Spatium oraz Ad Futurum WGSR Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w konferencji naukowej „In Spatio Futuro – przyszłe szanse oraz wyzwania europejskich miast i regionów”. Temat konferencji został sformułowany bardzo szeroko, by jak największa grupa studentów i doktorantów miała szansę na zaprezentowanie wyników swoich badań.

In Spatio Futuro – przyszłe szanse oraz wyzwania europejskich miast i regionów
Fragment grafiki promującej konferencję  „In Spatio Futuro – przyszłe szanse oraz wyzwania europejskich miast i regionów”, proj. Michał Kalka

Głównym celem konferencji „In Spatio Futuro” będzie dyskusja nad tym, jaka przyszłość czeka mieszkańców europejskich miast. Organizatorzy zachęcają studentów i doktorantów zarówno do występowania w roli prelegentów, jak i słuchaczy. Przygotowali nawet listę przykładowych zagadnień, które mogą być przedmiotem wystąpień:

- miasta i regiony w perspektywie kryzysu klimatycznego
- miasta i regiony w perspektywie kryzysu migracyjnego
- pogłębiające się dysproporcje rozwojowe
- postępująca globalizacja – szansa czy zagrożenie?
- problem samochodowy w miastach – jak mu zaradzić?
- wyzwania samorządów w związku z nową dynamiką polityczną
- znaczenie nowych mediów dla samorządów
- kryzys mieszkalnictwa – perspektywy na przyszłość
- zanikające funkcje miejskie i regionalne
- sprawiedliwa transformacja – czy jest możliwa?
- marketing terytorialny przyszłości
- smart cities – nowe technologie a zarządzanie miastem
- czego nauczył nas Covid? – nowe wyzwania zarządzania kryzysowego w miastach
- perspektywa zmian w systemie planowania przestrzennego w Polsce
- strategie rozwoju – aktualne i przyszłe dylematy
- znaczenie ruchów miejskich w kreowaniu przyszłej sytuacji miast
- perspektywy zmiany krajobrazu miejskiego.

Konferencja „In Spatio Futuro” odbędzie się 19 maja 2022 roku na platformie Zoom. Więcej informacji na stronie wydarzenia na FB.

Hans Poelzig i styl tworzywa Muzeum Architektury zaprasza na wystawę poświęconą życiu i twórczości Hansa Poelziga, architekta, pedagoga i animatora życia artystycznego we Wrocławiu. Ekspozycja „Z Wrocławia do Nowego Jorku i z powrotem. Hans Poelzig i styl tworzywa” obejmuje projekty i dzieła sztuki użytkowej z okresu, gdy architekt kierował Królewską Szkołą Sztuki i Przemysłu Artystycznego.
ProtoLAB design & build 2022: nowa odsłona Letniej Szkoły Architektury 22 lipca startuje ProtoLAB design & build 2022 – warsztaty projektowo-realizacyjne kontynuujące tradycję  Letnich Szkół Architektury organizowanych na Politechnice Wrocławskiej od 2016 roku. Zgłoszenia do 5 czerwca!
Polski program do analizy chłonności działek Konsorcjum firm Designbotic i Roark Studio pracuje nad programem komputerowym, który będzie samodzielnie wykonywał analizę chłonności działek w wielorodzinnej zabudowie mieszkaniowej. Oprogramowanie oparte jest na optymalizacji z zastosowaniem algorytmów genetycznych oraz algorytmów sztucznej inteligencji.
Nocny BAZARCH w Muzeum Architektury we Wrocławiu Najnowsza edycja BAZARCHU odbędzie się podczas Nocy Muzeów we Wrocławiu. W malowniczych krużgankach dawnego klasztoru bernardynów, a obecnie Muzeum Architektury, znajdą się stoiska wydawców książek o architekturze i mieście, wsi, krajobrazie, dziedzictwie architektonicznym, zabytkach i sztuce w przestrzeni publicznej.
NANO-inspiracje w architekturze: konferencja Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza na Forum Biznes–Nauka. NANO-inspiracje w branży budowlano-architektonicznej. Celem spotkania jest popularyzacja wiedzy na temat możliwości wykorzystania nanotechnologii oraz nanomateriałów w architekturze i zainicjowanie współpracy jednostek badawczo-naukowych z przedsiębiorcami.
Festiwal Otwarte Mieszkania 2022: Warszawy Każdemu pokazuje inne oblicze, a wszystkie są prawdziwe i równie cenne. Warszawa – a właściwie Warszawy, bo miast jest tyle, ilu mieszkańców – to prawdziwy tygiel narodowościowy, religijny, klasowy. Czy da się poznać takie miasto? W dwa ostatnie weekendy maja odbędzie się jubileuszowa, X edycja Festiwalu Otwarte Mieszkania.