Architektura MuratorWydarzeniaLaureaci nagrody integracyjnej BDA-SARP 2016

Laureaci nagrody integracyjnej BDA-SARP 2016

W tegorocznej edycji polsko-niemieckiej nagrody integracyjnej BDA-SARP 2016 przyznano dwie równorzędne nagrody. Autorami zwycięskich projektów są architekci Wojciech Cebula z Politechniki Wrocławskiej oraz Roy Herzog z Fachhochschule Potsdam.

Polsko-niemiecka nagroda integracyjna BDA-SARP 2016
Wojciech Cebula, projekt Art House. 500+1

Organizatorami Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP są Bund Deutscher Architekten BDA i Stowarzyszenie Architektów Polskich. Nagroda przyznawana jest za najlepszy projekt dyplomowy magisterski, którego autor uzyskał w roku poprzednim stopień magistra inżyniera architektury. Praca powinna dotyczyć kształtowania przestrzeni aktywności społecznej człowieka, świadczyć o innowacyjnym podejściu oraz uzdolnieniu autora. Organizowany od 2003 roku konkurs jest kontynuacją wcześniejszej nagrody, ustanowionej przez architekta Waltera Henna, w celu umożliwienia współpracy i wymiany idei pomiędzy Wschodem i Zachodem. Po śmierci inicjatora, a także upadku żelaznej kurtyny podjęto wysiłek, by kontynuować konkurs w zmienionych warunkach politycznych, w celu wspierania wzajemnych relacji oraz poszerzania wiedzy o architekturze w sąsiadujących ze sobą krajach.

Finał tegorocznej edycji odbył się w dniach 17-20 czerwca w Berlinie. Towarzyszyły mu warsztaty prowadzone przez architekta Matta Cęckiewicza z BDA. Tematem była rewitalizacja obszaru dawnej fabryki lodu, mieszczącej się przy Kopenicker Strasse w Berlinie. Część konkursowa Nagrody odbyła się 19 czerwca w siedzibie Bund Deustscher Architekten przy Kopernicker Strasse 48/49, gdzie zaprezentowano 18 finałowych prac. Jury w składzie: arch. Andreas Denk (BDA, Przewodniczący) arch. Ewa Kuryłowicz (SARP) arch. Jan-Henrik Hafke (BDA), arch. Henning von Wedemeyer  (BDA), arch. Grzegorz Stiasny (SARP) przyznało dwie równorzędne nagrody główne, w wysokości 1250 Euro każda.

Jedną z nich otrzymał architekt Wojciech Cebula z Politechniki Wrocławskiej za pracę Art House. 500+1. Building as a social-political manifesto wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Ady Kwiatkowskiej. Nagroda została przyznana za radykalne połączenie architektury ze sztuką. Autor stworzył wariację na temat „formy otwartej”, która była jednym z symboli radykalnych tendencji idealistycznych w architekturze modernistycznej. Projekt pokazuje, że takie podejście teoretyczne (forma otwarta) nadal ma znaczenie w dzisiejszej praktyce projektowej. A struktura sztywnej siatki przestrzennej zaproponowana przez autora paradoksalnie stwarza dobre warunki do korzystania z wolności wyrazu artystycznego i swobodnego korzystania z przestrzeni publicznej.

Nagrodę równorzędą otrzymał Roy Herzog z Fachhochschule Potsdam za pracę pod tytułem The Genius Loci of the Hopfenmarkt (Hamburg) wykonaną pod kierunkiem Prof. Dr. Martiny Abri. Nagroda została przyznana za zrozumienie przestrzeni miejskiej jako następstwa wielu warstw, ułożonych przez upływający czas. Zachowanie istniejących struktur architektonicznych w ich warstwach staje się podstawą do jednoznacznego zaprojektowania nowego założenia. Projekt Roya Herzoga został gruntownie opracowany również z teoretycznego punktu widzenia. Podpowiada sposoby na uporanie się z „historyczną amnezją” powodowaną przez konflikt żarłocznego kapitalizmu z wartościami których oczekujemy od historycznego kontekstu przestrzeni miejskiej.

Jury postanowiło również przyznać specjalne wyróżnienie, w wysokości 500 euro, które otrzymała architektka Zhen Zhang z RWTH Aachen za pracę pod tytułem Isle of Islay – Nature Observatory. Remembrance of a Forgotten Treaty between Man and Nature wykonaną pod kierunkiem Prof. Anne-Julchen Bernhardt oraz Prof. Axela Sowy. Ponadto dwa wyróżnienia otrzymali arch. Matthiaso Faulo z Universität Kaiserslautern za pracę pod tytułem WHAT YOU WANT 3. An interim opera for the Staatstheater Stuttgart, wykonaną pod kierunkiem apl. Prof. Dr. Matthiasa Castorpha oraz arch. Jannis Renner z HTWG Konstanz za pracę pod tytułem Teatro Oficina taken further- about the non-existance of public space in São Paulo, wykonaną pod kierunkiem Prof. Myriam Gautschi.

Tagi:
Znamy wyniki finału polsko-niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP 2019 Nagrodę główną wygrała Dominika Strzałka z Politechniki Krakowskiej za pracę Miedzianka, the history of disappearing. Ceremonia wręczenia Nagród i wyróżnień odbyła się 16 czerwca 2019 r. w siedzibie ZG SARP w Warszawie.
Nowy Kleparz 2.0. Projekt dyplomowy wyróżniony w polsko-niemieckim konkursie Nowy Kleparz 2.0 to praca dyplomowa Marcina Ewý, absolwenta Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Projekt został wyróżniony w ramach Dorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP. W konkursie rywalizowały najlepsze dyplomy polskich i niemieckich uczelni architektonicznych.