Architektura MuratorWydarzeniaNagroda dla dyrektora Muzeum Architektury

Nagroda dla dyrektora Muzeum Architektury

W ramach Deutscher Preis für Denkmalschutz – jednego z ważniejszych międzynarodowych wyróżnień za ochronę zabytków – Jerzy Ilkosz otrzymał Pierścień Karla Friedricha Schinkla, noszący imię najwybitniejszego niemieckiego architekta XIX wieku i równocześnie pioniera w dziedzinie konserwatorstwa. Jest on drugim Polakiem, po profesorze Janie Zachwatowiczu, który został uhonorowany tą nagrodą.

Nagroda dla dyrektora Muzeum Architektury
Uroczystość wręczenia nagrody w Strasburgu; Fot. Klaus Stoeber/DNK

29 października w strasburskim Palais du Rhin dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu Jerzy Ilkosz otrzymał Pierścień Karla Friedricha Schinkla. Jest on przyznawany w ramach Niemieckiej Nagrody za Ochronę Zabytków – jednego z ważniejszych międzynarodowych wyróżnień dla osób i instytucji zajmujących się tą dziedziną. To uhonorowanie zasług wrocławskiego historyka sztuki na polu badań i renowacji modernistycznej architektury.

Jerzy Ilkosz jest autorem ponad 180 naukowych publikacji, w tym książki Hala Ludowa (dawniej Hala Stulecia). Dzieło Maxa Berga (Via Nova, 2003). Był inicjatorem wpisania tego wybitnego dzieła modernistycznej architektury na listę światowego dziedzictwa UNESCO, co nastąpiło w 2006 roku, a następnie wszedł w skład zespołu prowadzącego konserwację budynku. Kierując od 2000 roku muzeum architektury, zainicjował i przygotował wiele wystaw o międzynarodowym znaczeniu, m.in. Wieżowce Wrocławia (1997, wraz z Beate Störtkuhl), Hans Poelzig we Wrocławiu (2000-2001, wraz z Beate Störtkuhl), Max Berg i Tereny Wystawowe we Wrocławiu (2005), Heinrich Lauterbach – architekt wrocławskiego modernizmu (2012-2013). Od wielu lat jest także kierownikiem Archiwum Budowlanego Miasta Wrocławia, w zbiorach którego znajduje się 300 tys. miejskich planów, projektów i innych dokumentów sprzed 1945 roku. Zasoby placówki, od 2000 roku będącej oddziałem muzeum architektury, są digitalizowane, opisywane w kilku językach i udostępniane w internecie. Zasługą Jerzego Ilkosza jest też doprowadzenie do renowacji wielu rysunków ze zbiorów archiwum. Deutscher Preis für Denkmalschutz przyznaje od 1978 roku Niemiecki Komitet Narodowy Ochrony Zabytków w czterech kategoriach. Jedna z nich to właśnie Pierścień Karla Friedricha Schinkla, noszący imię najwybitniejszego niemieckiego architekta XIX wieku i równocześnie pioniera w dziedzinie naukowej konserwacji zabytków. Jerzy Ilkosz jest drugim Polakiem, który otrzymał tę prestiżową nagrodę, po uhonorowanym w 1982 roku profesorze Janie Zachwatowiczu.

(RED)

Tagi:
Nagrody 25-lecia „Architektury-murator” [GALERIA] Z okazji 25-lecia redakcja miesięcznika „Architektura-murator” postanowiła uhonorować szczególne, przełomowe osiągnięcia w dziedzinie architektury.  To  twórcy, którzy stali się międzypokoleniowym wzorcem;  budynek, który przeszedł do historii, ale też niezrealizowany projekt – symbol.
Znamy wyniki finału polsko-niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP 2019 Nagrodę główną wygrała Dominika Strzałka z Politechniki Krakowskiej za pracę Miedzianka, the history of disappearing. Ceremonia wręczenia Nagród i wyróżnień odbyła się 16 czerwca 2019 r. w siedzibie ZG SARP w Warszawie.
Najlepsza wizualizacja z Polski Konkurs CGarchitect Architectural 3D Awards na najlepszą pracę z dziedziny wizualizacji architektonicznej organizowany jest od 15 lat przez portal cgarchitect.com. To największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie dotyczące tej branży. Nagrody przyznawane są w 9 kategoriach, osobno dla dzieł zawodowców i amatorów, osobno za animację, pojedynczy obraz czy projekt interaktywny.
Medal MERENTIBUS dla redaktor naczelnej „Architektury-murator” Podczas Międzynarodowej Konferencji Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej, która odbyła się w dniach 24-25 listopada 2017 roku na Politechnice Krakowskiej, redaktor naczelna „A-m” Ewa P. Porębska została uhonorowana medalem MERENTIBUS. Przyznano go za zasługi w odkrywaniu istoty architektury.
Honorowa Nagroda SARP To najważniejsze wyróżnienie przyznawane polskim architektom za całokształt twórczości otrzymał w tym roku Stanisław Deńko, absolwent Politechniki Krakowskiej, wieloletni wykładowca akademicki, od 1993 roku prowadzący pracownię WIZJA. Projektant pełnił również funkcję dyrektora Wydziału Architektury oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, a także Głównego Architekta Miasta Krakowa.
Miejsca pełne życia. Nagroda Po raz pierwszy przyznana zostanie nowa europejska nagroda architektoniczna, której patronuje Fundacja im. Miesa van der Rohe – Living Places – Simon Architecture Prize.