Architektura MuratorRealizacjeBulwary wczoraj a dziś – o warszawskich bulwarach Jerzy S. Majewski

Bulwary wczoraj a dziś – o warszawskich bulwarach Jerzy S. Majewski

Realizacja była skomplikowanym przedsięwzięciem zarówno z powodów hydrotechnicznych, jak i krajobrazowych i konserwatorskich. Budowa fragmentu promenady poniżej Zamku Królewskiego wiązała się z zachowaniem niezbyt długiego, kamiennego nabrzeża, którego wznoszenie rozpoczęto tuż przed wybuchem II wojny światowej. W ciągu tych dekad poziom Wisły w Warszawie znacznie się obniżył i do biegnącego pod murem oporowym tarasu architekci dodali niższy, umożliwiający cumowanie statków i łodzi. W ten sposób bulwar, który na zrealizowanych odcinkach był przed wojną dwupoziomowy, ma teraz trzy poziomy – pisze Jerzy S. Majewski.

Architektura bulwarów nad Wisłą
Fragment bulwarów przy Centrum Nauki Kopernik z zachowanymi starymi drzewami; Fot. Juliusz Sokołowski
Tagi:
Crystal Mountain – w Wiśle powstanie pięciogwiazdkowy hotel projektu Q2Studio Architekci z wrocławskiej pracowni mieli za zadanie stworzyć obiekt, który zapewniałby gościom nieustanny kontakt z otaczającym krajobrazem przy zachowaniu nowoczesnego charakteru i przemyślanego układu funkcjonalnego.
Czas bulwarów. Nowy salon Warszawy [WIDEO] Czy wiedzieliście, że w razie powodzi obiekty kubaturowe na warszawskich bulwarach będą unosić się na wodzie? Zespół projektowy, stworzony przez Artchitecture oraz RS Architektura Krajobrazu zaprojektował wyjątkową przestrzeń publiczną, przywracającą ścisłą i czytelną relację pomiędzy miastem a przepływającą przez nie rzeką.
Architektura bulwarów – o koncepcji Jowita i Mark Kubaczkowie Bulwary nadwiślańskie stały się formalną promenadą, której specyfika użyteczności oraz dostępności wymagała wzmocnienia obiektami kubaturowymi – pawilonami, stanowiskami ekspozycyjnymi oraz nowym połączeniem z zabytkową tkanką miejską przejściem podziemnym na wysokości ulicy Bednarskiej – piszą Jowita i Mark Kubaczkowie.
Przestrzeń bulwarów – o koncepcji Patryk Zaręba i Dorota Rudawa Teren opracowania w zdecydowanej większości położony jest w strefie bezpośredniego zagrożenia powodzią, co miało decydujący wpływ na wszystkie elementy zagospodarowania – od płynnego sposobu ukształtowania nabrzeża od strony natarcia nurtu, poprzez unikatowy na warunki polskie sposób zabezpieczenia pawilonów usługowych, dobory materiałowe odporne na działanie wody i korozję biologiczną, aż po linearny, niezakłócający przepływu wód układ nasadzeń drzew – piszą Patryk Zaręba i Dorota Rudawa.
Dzielnica Wisła – o warszawskich bulwarach Tomasz Żylski Powstanie w ciągu zaledwie jednej dekady nowej „dzielnicy wodnej” możliwe było przede wszystkim dzięki dostępności funduszy unijnych, ale dużą rolę odegrały też starania Warszawy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, a wreszcie również powołanie w 2006 roku na stanowisko pełnomocnika ds. Wisły architekta krajobrazu Marka Piwowarskiego, który okazał się jednocześnie wizjonerem i skutecznym menadżerem – pisze Tomasz Żylski.
Kolejny odcinek bulwarów w Warszawie W konkursie na zagospodarowanie kolejnego odcinka warszawskich bulwarów zwyciężyła pracownia WXCA.