Nowa strona Architektury
Serwis "Architektury-murator" ze zmienioną szatą graficzną i poszerzonym zakresem merytorycznym to dostęp do tysięcy artykułów, zdjęć i materiałów wideo, unikalne treści z miesięcznika, brak agresywnych form reklamowych. Korzystanie z serwisu jest BEZPŁATNE, lecz objęte obowiązkową rejestracją. Zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego i częstych odwiedzin.
Mój dom – o projekcie Arki Robert Konieczny Lokalizacja domu na stromym zboczu stwarzała realne zagrożenie osuwiskiem, coraz częściej występującym w polskich górach. Dlatego, by jak najmniej naruszać rodzimy grunt postanowiłem dom potraktować jak most, pod którym swobodnie przepływa woda opadowa. Aby nadać budynkowi sztywność, ściany zostały stężone płaszczyznami „odwróconego” dachu, lekko uniesionymi nad ziemią. Ich pochylenie zwiększyło poczucie bezpieczeństwa. W efekcie powstał dom z dwoma dachami chroniącymi go przed wodą, który zaczął przypominać dryfującą po górskich pastwiskach arkę – pisze autor obiektu Robert Konieczny.
Stephan Graham, Cities Under Siege. The New Military Urbanism Graham twierdzi, że współcześnie toczą się dwa równoległe i powiązane ze sobą procesy: militaryzacji miast i urbanizacji wojen. Społeczeństwa zachodnie pokładają nadzieje w wybranych demokratycznie władzach, wierząc, że dane im w ręce narzędzia – aparat bezpieczeństwa i siły zbrojne – zostaną prawidłowo wykorzystane – recenzja Artura Jasińskiego.