A2P2 architecture & planning

A2P2 architecture & planning

Pracownię A2P2 architecture & planning od 2015 roku prowadzą wspólnie Monika Arczyńska i Łukasz Pancewicz, architekci, urbaniści i wykładowcy na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Biuro zajmuje się projektowaniem i doradztwem w skali urbanistycznej i architektonicznej – głównie przestrzeniami publicznymi i masterplanami – oraz partycypacją.  Monika Arczyńska i Łukasz Pancewicz prowadzą ponadto warsztaty architektoniczne w Polsce i zagranicą, a w ramach uczelni organizują tzw. live studio – realne projekty dla publicznych klientów. Studiowali na Politechnice Gdańskiej, TU Delft, MIT oraz Harvard GSD.

ul. Wassowskiego 12
80-225 Gdańsk
e-mail: [email protected]
http://a2p2.pl/

Nasi architekci

Łukasz Pancewicz

Monika Arczyńska