AKKT

AKKT

Pracownię AKKT prowadzą od 2021 roku młodzi architekci Adam Kozłowski, abolwent Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej (2017), i Karol Tomaszewski, absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej (2019). Jeden na co dzień mieszka w Poznaniu, drugi w Bydgoszczy, dlatego biuro ma siedziby w obu miastach. Mimo krótkiego stażu zespół może już pochwalić się znaczącymi sukcesami. Projekt Adama Kozłowskiego i Karola Tomaszewskiego zdobył jedną z 10 równorzędnych nagród w konkursie na modelowy dom neutralny klimatycznie dla Mazowsza współorganizowanym przez warszawski oddział SARP.

AKKT
ul. Knapowskiego 9/19
60-126 Poznań
tel. +48 508 734 980,  +48 696 288 403
e-mail: [email protected]l
akkt.pl