WAPL

i

Autor: J. Orzeł 1 | Politechnika Lubelska, budynek Wydziału Budownictwa i Architektury

Politechnika Lubelska

2021-09-27 15:02

Studia architektoniczne oferuje ponad 20 uczelni w kraju. Przez najbliższy rok będziemy prezentować poszczególne wydziały w nowym cyklu: Wydziały Architektury w Polsce. W tym miesiącu Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Struktura wydziału:

Kierunek architektura nie funkcjonuje jako samodzielny wydział, lecz jest połączony z kierunkiem budownictwo jako Wydział Budownictwa i Architektury. WBiA ma w swojej strukturze 12 jednostek organizacyjnych, 10 katedr i dwa laboratoria. Wśród katedr są m.in. Katedra Architektury Współczesnej, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego oraz Katedra Konserwacji Zabytków.

Kadra naukowo-dydaktyczna liczy około 105 nauczycieli akademickich. Pracę naukową w ramach dyscyplin architektura i urbanistyka prowadzi blisko 20 pracowników, tworzą oni też trzon grupy dydaktyków nauczających na kierunku architektura. Studia architektoniczne powołane zostały dopiero w 2004 roku, co sprawia, że pozycja naukowa i kadra dydaktyczna są ciągle budowane.

Praktyki:

W trakcie studiów inżynierskich na kierunku architektura studenci odbywają obowiązkową praktykę w kilku formach. Jest to plener malarski po 2. semestrze, realizowany w formie ćwiczeń terenowych trwających 2 tygodnie, praktyka inwentaryzacyjna architektoniczna po 4. semestrze trwająca 2 tygodnie oraz praktyka inwentaryzacyjna urbanistyczna po 4. semestrze trwająca tydzień. W 8. semestrze realizuje się praktykę zawodową architektoniczną pod opieką patrona posiadającego uprawnienia. Na studiach magisterskich studenci odbywają obowiązkową praktykę budowlaną trwającą 2 tygodnie.

Miejsce odbywania praktyki zawodowej i budowlanej student wybiera samodzielnie, przy ewentualnej pomocy opiekuna praktyk.

WAPL

i

Autor: J. Orzeł 2 | Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury

Wyjazdy studyjne, wyjazdy zagraniczne/programy:

Uczelnia realizuje program Erasmus+, z którego korzysta wielu studentów kierunku architektura. Wydział współpracuje z 15 krajami, m.in. z uczelniami z Włoch, Hiszpanii czy Turcji. W ramach pleneru malarskiego odbywają się wyjazdy zagraniczne, w tym do Włoch. Mają one na celu ukazanie studentom piękna architektury, polepszenie umiejętności artystycznych oraz integrację osób będących na pierwszym roku.

Warsztaty/wydarzenia:

Samodzielna Pracownia Architektoniczna we współpracy z Fundacją Rozwoju Politechniki Lubelskiej organizuje Ogólnopolskie Studenckie Warsztaty Architektoniczne Synergia w architekturze. Warsztaty dotyczą przestrzeni, miejsc lub obiektów ważnych architektonicznie i urbanistycznie, wymagających działań rewitalizacyjnych lub adaptacyjnych. Ważnym wydarzeniem w życiu wydziału jest coroczna wystawa prac dyplomowych studentów wydziału startArchitekci. W 2019 roku odbyła się jej 11. edycja. Projekty dyplomowe wystawiane były w budynku Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury i dostępne były dla każdego.

Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego organizuje cykliczne wykłady gościnne nt. architektury, ale nie tylko. W 2020 roku odbyły się wykłady otwarte na platformie Microsoft Teams dotyczące praktycznych aspektów wykonywania zawodu architekta, a prowadzone były przez Lubelską Okręgową Izbę Architektów.

W 2017 roku Fundacja Benevolens zorganizowała bezpłatny obóz wolontariacki w Parku Zdrojowym w Głuchołazach Wakacje z zabytkami.

Kursy, szkolenia:

Oprócz zajęć studenci WBiA mają możliwość doszkalania swoich umiejętności pracy w specjalistycznych programach komputerowych w formie kursów i szkoleń organizowanych przez wydział. Są to m.in.: kurs obsługi programu AutoCAD oraz kurs rysunku odręcznego przygotowującego do egzaminu wstępnego na kierunek architektura, oba organizowane przez Fundację Rozwoju Politechniki Lubelskiej. Koła naukowe oferują również zajęcia z rysunku i malarstwa. Na specjalne zaproszenia odbywają się szkolenia z takich programów, jak Sketchup.

WAPL

i

Autor: J. Orzeł 3 | Biblioteka WBiA

Program kształcenia:

Podczas całego cyklu kształcenia studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną. Na początku studia prowadzone są w sposób tradycyjny, tak aby studenci nabyli umiejętności wykonywania rysunków technicznych i przelewania swoich pomysłów projektowych na papier. Przedmioty projektowe są zaplanowane w programie nauczania w taki sposób, aby studenci mogli uczyć się projektowania budynków od małych obiektów typu domki jednorodzinne do budynków wielofunkcyjnych, które wymagają więcej doświadczenia i większych umiejętności. Wraz ze wzrostem skomplikowania projektów naucza się obsługi nowych programów komputerowych wspomagających projektowanie, typu CAD i BIM. Zajęcia z historii architektury i architektury współczesnej pogłębiają wiedzę studentów; przedstawiane są na nich obiekty historyczne, ich historia, cechy stylowe. Informacje prezentowane są w sposób ciekawy, mający zachęcić do samodzielnego pogłębiania wiedzy dzięki uświadomieniu wartości obiektów. Ważnymi zajęciami są również rysunek i malarstwo oraz rzeźba, które dają możliwość rozwoju artystycznego. Studia architektoniczne wzbogacone są o liczne przedmioty budowlane, podczas których studenci zapoznają się z materiałami, z jakich wykonywane są budynki, oraz działaniem danych konstrukcji. Na wszystkich zajęciach zwraca się uwagę na te aspekty przyszłej pracy architekta.

Program kształcenia na kierunku architektura został zmieniony w 2020 roku, tak aby przyszłych architektów jak najlepiej przygotować do wykonywania zawodu.

Wybrane przedmioty:

Podstawy projektowania, projektowanie mieszkań, projektowanie budynków użyteczności publicznej, projektowanie domów wielorodzinnych, projektowanie uniwersalne, projektowanie architektoniczne w obiektach zabytkowych, ergonomia w projektowaniu architektonicznym, propedeutyka konserwacji zabytków, ochrona środowiska i ekologia, materiałoznawstwo, budownictwo ogólne, komputerowe wspomaganie procesu projektowego.

Koła naukowe:

Na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej funkcjonuje 8 kół naukowych, w tym Studenckie Koło Naukowe Malarstwa i Rysunku MIR, Studenckie Koło Naukowe Architektury Współczesnej, Studenckie Koło Naukowe Konserwacji Zabytków „Sgraffito”, Studenckie Koło Naukowe Budownictwa Naturalnego „Archinature”. Koła naukowe pozwalają na rozwijanie swoich zdolności i pasji, zapewniają pomoc osobom biorącym udział w konkursach i wydarzeniach. Członkowie kół chętnie współpracują przy wydarzeniach organizowanych przez uczelnię.

Budynek wydziału:

Wszystkie zajęcia na kierunku architektura odbywają się w jednym budynku. W latach 2007-2010 przy wsparciu z funduszy Unii Europejskiej została przeprowadzona jego termomodernizacja, a w latach 2010-2013 dobudowano do niego kompleks dydaktyczno-naukowy. W dobudowanej części swoją siedzibę ma Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury. Dzięki tej realizacji wydział stał się nowoczesnym ośrodkiem edukacyjno-naukowym, w którym kształci się kadrę inżynierską i prowadzi się badania naukowe, spełniające europejskie standardy wyposażenia edukacyjnego i badawczego. Wydział posiada 19 sal dydaktycznych wyposażonych w projektory, ekrany i komputery stacjonarne, 2 sale wyposażone w tablice interaktywne oraz 6 pracowni dysponujących łącznie 106 stanowiskami komputerowymi, projektorami multimedialnymi lub ekranami LCD. Na wydziale funkcjonuje Laboratorium Budownictwa WBiA Politechniki Lubelskiej, która jest odrębną centralną jednostką z niemal 30-letnią tradycją. Jego bazę lokalowo-sprzętową stanowi 21 pomieszczeń wyposażonych w ponad 100 specjalistycznych urządzeń do badań konstrukcji i materiałów budowlanych. Planowana jest rozbudowa laboratorium o ponad 600 m2.

Budynek Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury jest głównym ośrodkiem funkcjonowania kierunku architektura. Znajdują się w nim sale projektowe, makieciarnia i przestrzeń do wspólnej nauki. Elementem charakterystycznym obiektu jest atrium, wokół którego zlokalizowane są wszystkie pomieszczenia; przy nim również zbiera się najwięcej studentów uczących się lub czekających na zajęcia. Ustawione są tam ławki z siedzeniami, co umożliwia wygodne korzystanie z laptopów i pracę grupową nad projektami poza zajęciami. Do dyspozycji studentów jest sklepik bistro oraz automaty z przekąskami i napojami umieszczone w obu częściach wydziału.

Wybrane osiągnięcia studentów:

Konkurs na koncepcję domu typowego w zabudowie bliźniaczej, organizowany przez firmę Technobeton (2020 r.) – wyróżnienie: Vladyslav Dubyk oraz Hanna Iakaba; Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową, XI edycja – wyróżnienie: Krystyna Mysiuk oraz Maryna Mysiuk; konkurs na opracowanie koncepcji kolorystycznej wnętrz w nowym budynku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Lublinie przy ul. Staszica 16 – wygrana: Darya Antaniuk, Nastassia Blazheyeuskaya i Yehor Pobortsew.

Akredytacje i rankingi:

W 2017 roku Wydział Budownictwa i Architektury PL w ocenie prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskał kategorię A. W rankingu kierunków opublikowanym przez „Perspektywy” z 2021 roku kierunek uplasował się na 6. miejscu, a sama uczelnia – na 8.

Stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, rektora; zapomogi.

Dodatkowo Miasto Lublin oferuje: stypendium naukowe dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów mieszkających w Lublinie.